Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Skały magmowe

Skały magmowe

Skały magmowe (ogniowe) powstają wskutek zastygania roztopionej masy skalnej. Roztopiona masa skalna (magma) składa się głównie z krzemianów i glinokrzemianów. Powstaje w skorupie ziemskiej lub płaszczu Ziemi. Magma wylewająca się na powierzchnię Ziemi to lawa.

W zależności od miejsca i szybkości krzepnięcia wyróżniono następujące skały magmowe:

- głębinowe (plutoniczne) - zastygają na głębokości kilku lub kilkunastu kilometrów. Panujące tam wysoka temperatura i duże ciśnienie sprawiają, że krzepnięcie przebiega powoli. Umożliwia to powstanie dużych, dobrze rozwiniętych kryształów. Dlatego określane są jako skały o strukturze jawnokrystalicznej. Przykładami są: granit, sjenit, gabro, dioryt.

- wylewne - zastygają na powierzchni Ziemi lub na niewielkiej głębokości. Skały o strukturze skrytokrystalicznej krzepną szybko, co sprawia, że kryształy nie są widoczne gołym okiem. Przykładami są bazalt, tefryt lub bazanit. Skały wylewne mogą mieć strukturę porfirową. Jest to struktura mieszana, w której występują duże, dobrze wykształcone kryształy i masa niewielkich, niewidocznych gołym okiem kryształów (tzw. ciasto skalne). Świadczy to o tym, że lawa rozpoczęła swoją krystalizację na dużej głębokości i potem została przemieszczona na powierzchnię Ziemi lub w jej pobliże. Przykładami skał o strukturze porfirowej są porfir, melafir, andezyt.

Ze względu na zawartość krzemionki (SiO2) skały magmowe podzielono na:

- kwaśne - zawartość krzemionki ponad 65% (granit, pegmatyt - zbudowane głównie z kwarcu i skaleni);

- obojętne - zawartość krzemionki 52-65% (dioryt, sjenit, bazalt);

- zasadowe - zawartość krzemionki do 52%, lecz nie występuje ona w stanie wolnym (bazanit, tefryt);

- ultrazasadowe - zawartość krzemionki do 42%, lecz nie występuje w stanie wolnym (perydotyt).

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.