Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Typy zbiorowisk roślinnych występujących w Polsce

Typy zbiorowisk roślinnych występujących w Polsce

Duża różnorodność zbiorowisk roślinnych w Polsce jest spowodowana przejściowością klimatu. W naszym kraju występują zarówno rośliny typowe dla klimatu morskiego, jak i kontynentalnego. Naturalna roślinność została w ogromnym stopniu zniszczona i zastąpiona roślinnością wprowadzoną przez człowieka.

Typ zbiorowiska roślinnego porastającego dany obszar zależy od warunków klimatycznych, glebowych, ukształtowania powierzchni oraz stosunków wodnych. Zbiorowiska roślinne można podzielić na leśne i bezdrzewne (zielne).

Zbiorowiska leśne to:

- bory - lasy iglaste i mieszane. Zajmują 78% powierzchni leśnej Polski. Charakterystyczne gatunki drzew to sosna, świerk i jodła. W borach mieszanych występuje domieszka dębu, brzozy i topoli;

- grądy - wielogatunkowe lasy liściaste z przewagą dębu i grabu. Zajmują około 10% powierzchni leśnej kraju;

- buczyny - lasy liściaste z dominacją buka;

- łęgi - porastają doliny rzeczne. Charakterystyczne gatunki to wierzba, jesion i topola;

- olsy - lasy bagienne z olszą czarną, wierzbą i brzozą.

Zbiorowiska bezdrzewne:

- roślinność wydmowa - są to głównie trawy: wydmuchrzyca piaskowa, piaskownica zwyczajna. Mają bardzo rozwinięte części podziemne, dzięki czemu znakomicie utrwalają ruchome piaski. Znaną rośliną wydmową jest też mikołajek nadmorski;

- roślinność wodna - występująca w jeziorach i rzekach: lilie wodne, trzcina, pałka wodna, tatarak, oczeret jeziorny;

- torfowiska - tworzą się na terenach podmokłych. Na torfowiskach wysokich rośnie wełnianka szerokolistna, turzyca. Na torfowiskach niskich: mech torfowiec, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna;

- roślinność stepowa - występuje głównie w zasięgu klimatu bardziej kontynentalnego: ostnica, kostrzewa, miłek wiosenny, len złocisty.

W górach wyraźnie zaznacza się piętrowość roślinna, wywołana obniżaniem się temperatury wraz ze wzrostem wysokości. Są to następujące piętra roślinne:

- piętro pogórza - lasy liściaste i bory mieszane;

- piętro regla dolnego - lasy bukowe i bukowo-jodłowe;

- piętro regla górnego - bór świerkowy;

- piętro kosodrzewiny - porośnięte przez krzewiasty gatunek sosny;

- piętro hal - zbiorowisko łąkowe z roślinnością trawiastą, krzewinkami i porostami;

- piętro turni - z roślinami wysokogórskimi - mchami, porostami.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.