Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Formy fluwioglacjalne

Formy fluwioglacjalne

Formy fluwioglacjalne (rzecznolodowcowe) powstają w wyniku działalności wody roztopowej krążącej w lodowcu i jego okolicy.

Należą do nich:

- rynny polodowcowe - podłużne zagłębienia powstałe wskutek erozyjnej działalności wody pod dnem lodowca. Po ustąpieniu lodowca wypełniająca je woda tworzy jeziora rynnowe (np. Hańcza, Gopło, Wigry);

- stożki sandrowe (sandry) - na przedpolu lodowca tworzą się piaszczysto-żwirowe równiny. Materiał ten osadzony jest przez wody roztopowe płynące od lodowca po zewnętrznej stronie wału moreny czołowej;

- ozy - akumulacyjne formy terenu w kształcie długich, krętych wałów. Powstają wskutek osadzania materiału rzecznolodowcowego w szczelinach lodowca;

- kemy - formy akumulacji fluwioglacjalnej o różnych kształtach (pagóry, wały, grzędy) osadzające się w szczelinach lodowca;

- pradoliny - ogromne, szerokie doliny powstałe na przedpolu lądolodu. Zostały wyżłobione przez wody roztopowe płynące równolegle do czoła lądolodu. W Polsce wody roztopowe łączyły się z wodami rzek płynących z południa.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.