Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Formy fluwioglacjalne

Formy fluwioglacjalne

Formy fluwioglacjalne (rzecznolodowcowe) powstają w wyniku działalności wody roztopowej krążącej w lodowcu i jego okolicy.

Należą do nich:

- rynny polodowcowe - podłużne zagłębienia powstałe wskutek erozyjnej działalności wody pod dnem lodowca. Po ustąpieniu lodowca wypełniająca je woda tworzy jeziora rynnowe (np. Hańcza, Gopło, Wigry);

- stożki sandrowe (sandry) - na przedpolu lodowca tworzą się piaszczysto-żwirowe równiny. Materiał ten osadzony jest przez wody roztopowe płynące od lodowca po zewnętrznej stronie wału moreny czołowej;

- ozy - akumulacyjne formy terenu w kształcie długich, krętych wałów. Powstają wskutek osadzania materiału rzecznolodowcowego w szczelinach lodowca;

- kemy - formy akumulacji fluwioglacjalnej o różnych kształtach (pagóry, wały, grzędy) osadzające się w szczelinach lodowca;

- pradoliny - ogromne, szerokie doliny powstałe na przedpolu lądolodu. Zostały wyżłobione przez wody roztopowe płynące równolegle do czoła lądolodu. W Polsce wody roztopowe łączyły się z wodami rzek płynących z południa.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.