Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ochrona przyrody w Polsce

Formy ochrony przyrody

Parki narodowe - duży obszar o powierzchni ponad 1000 ha. mało zmieniony przez działalność człowieka. W parkach narodowych nie prowadzi się działalności gospodarczej. Zwiedzający poruszają się po wyznaczonych szlakach.

Parki narodowe w Polsce (stan z 01.05.2004)

1 - Woliński Park Narodowy

2 - Drawieński Park Narodowy

3 - Słowiński Park Narodowy - uznany za Światowy Rezerwat Przyrody

4 - Wigierski Park Narodowy

5 - Białowieski Park Narodowy - uznany za Światowy Rezerwat Przyrody i włączony na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości

6 - Kampinoski Park Narodowy

7 - Wielkopolski Park Narodowy

8 - Poleski Park Narodowy

9 - Roztoczański Park Narodowy

10 - Świętokrzyski Park Narodowy

11 - Karkonoski Park Narodowy - uznany za Światowy Rezerwat Przyrody

12 - Bieszczadzki Park Narodowy - uznany za Światowy Rezerwat Przyrody

13 - Ojcowski Park Narodowy

14 - Babiogórski Park Narodowy - uznany za Światowy Rezerwat Przyrody

15 - Gorczański Park Narodowy

16 - Pieniński Park Narodowy

17 - Tatrzański Park Narodowy - uznany za Światowy Rezerwat Przyrody

18 - Biebrzański Park Narodowy 19 - Park Narodowy Gór Stołowych

20 - Magurski Park Narodowy

21 - Park Narodowy Bory Tucholskie

22 - Nadwiślański Park Narodowy

23 - Park Narodowy „Ujście Warty”

Parki narodowy w Polsce. Woliński Park Narodowy, Drawieński Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Wielkopolski Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych, Magurski Park Narodowy, Park Narodowy Bory Tucholskie, Nadwiślański Park Narodowy, Park Narodowy Ujście Warty.

Rezerwaty przyrody są to obszary mniejsze niż parki narodowe, objęte ochroną ze względów przyrodniczych lub naukowych. Obiektem ochrony może być cała przyroda lub zespoły flory i fauny. Wyróżniamy rezerwaty ścisłe i częściowe. W rezerwatach ścisłych zabroniona jest wszelka działalność człowieka. Ochroną rezerwatu mogą być objęte obszary odznaczające się pięknym krajobrazem są to rezerwaty krajobrazowe.

Pomniki przyrody są to cenne obiekty przyrody ożywionej lub martwej, np.:

- skały: Maczuga Herkulesa w Ojcowie;

- jaskinie: Raj;

- skupienie cisów w Borach Tucholskich;

- Dąb Królewski w Puszczy Niepołomickiej;

- Dąb Jagiełły w Puszczy Białowieskiej.

Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu są to tereny o dużych walorach przyrodniczych, turystyczno-wypoczynkowych i zdrowotnych.

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt dotyczy bardzo rzadkich gatunków zagrożonych wyginięciem (ochrona całkowita) lub mających duże znaczeniedla przyrody lub gospodarki (ochrona częściowa).

Chronione rośliny: długosz królewski, widłaki, cis, limba, kosodrzewina, wiciokrzew pomorski, lilia złotogłów, szarotka, goryczka, sasanka, mikołajek nadmorski.

Chronione zwierzęta: trzmiele, modliszka, kozioróg dębosz, niepylak apollo, nadobnica alpejska, jesiotr zachodni, wszystkie gatunki ropuchy, kumaki, traszki, wszystkie gady, sowy, orły, jaskółki, skowronki, ryjówki, bóbr, kozica, niedźwiedź brunatny, żubr, nietoperze, żbik, jeże.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.