Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Główne zadania ekologii

Główne zadania ekologii

Do głównych zadań ekologii jako nauki należy poznawanie zasad współżycia organizmów i zależności ich rozwoju od warunków środowiska oraz tłumaczenie zasad działania przyrody, np.: współżycia organizmów w populacjach, zespołach, biocenozach.

Znajomość praw i zasad współżycia organizmów pozwala na zastosowanie ich w praktyce. Z osiągnięć ekologii korzysta rolnictwo, leśnictwo, rybactwo i wiele innych gałęzi gospodarki.

Zapamiętaj!

Ekologia jest nauką, której przedmiotem badań są wzajemne stosunki między organizmami żywymi a środowiskiem.

Środowiskiem życia organizmów jest zespół elementów przyrody:

- nieożywionej czyli są to czynniki abiotyczne (tworzą biotop), np.:

- nasłonecznienie

- rodzaj podłoża

- wilgotność powietrza

- temperatura

- ruch powietrza

ożywionej, czyli są to czynniki biotyczne (tworzą biocenozę), np.:

- rośliny

- zwierzęta

- bakterie

- grzyby

Każdy organizm ma określone wymagania wobec środowiska, w którym przyjdzie mu żyć. Rośliny potrzebują światła, wody z solami mineralnymi, dwutlenku węgla, zwierzęta natomiast pokarmu w postaci związków organicznych oraz miejsc do założenia gniazd i do schronienia. Wszystko to, co jest potrzebne organizmom do prawidłowego rozwoju, nazywamy niszą ekologiczną.

Nisza ekologiczna może mieć różną wielkość, może obejmować tylko biotop, a może rozciągać się na biosferę. Na przykład niszą ekologiczną dla koniczyny białej jest:

- woda z solami mineralnymi,

- gleba,

- symbiotyczne bakterie żyjące w brodawkach korzeniowych ułatwiające pobieranie azotu z gleby,

- dwutlenek węgla,

- energia słoneczna,

- trzmiele zapylające kwiaty koniczyny.

Niszą ekologiczną dżdżownicy będzie:

- gleba o odpowiedniej spoistości, wilgotności, odczynie;

- temperatura,

- ilość pożywienia w postaci martwych części roślin.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.