Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozrodczość, śmiertelność i struktura wiekowa

Rozrodczość, śmiertelność, struktura wiekowa

Są to cechy populacji decydujące o jej liczebności. Rozwój populacji jest jedną z jej charakterystycznych cech. Osobniki w populacji wzrastają, rozwijają się i giną.

Zapamiętaj!

Rozrodczość jest to zdolność populacji do wydawania potomstwa i określa stosunek liczbowy nowo urodzonych osobników do liczebności całej populacji.

Przyczyny wzrostu i rozwoju osobników w populacji są różne. Na przykład przyczyny śmiertelności osobników mogą mieć związek z:

a) brakiem opieki nad potomstwem;

b) zbytnim zagęszczeniem osobników na danym terenie i brakiem pokarmu;

c) starzeniem się osobników;

d) zaburzeniem rozrodu;

e) chorobami;

f) oddziaływaniem innych populacji.

Zapamiętaj!

Śmiertelność jest to wymieranie osobników w określonym czasie w populacji.

Biorąc pod uwagę rozrodczość i śmiertelność osobników w populacji, można wykreślić tak zwane krzywe przeżywania, które w normalnych warunkach są charakterystyczne dla gatunku.

Przebieg krzywej przeżywania u:

a) osobników nie opiekujących się potomstwem, np.: ślimaków, większości ryb

Krzywa przeżywania u osobników nie opiekujących się potomstwem, np.: ślimaków, większości ryb. Liczebność, wiek. Młode, dorosłe.

Na wykresie widoczna jest duża śmiertelność osobników młodych związana z brakiem opieki ze strony rodziców.

b) osobników opiekujących się potomstwem, np.: człowieka, większości ptaków i ssaków

Krzywa przeżywania u osobników opiekujących się potomstwem, np.: człowieka, większości ptaków i ssaków. Liczebność, wiek. Młode, dorosłe.

Mała śmiertelność osobników młodych, większość osobników osiąga wiek dojrzały.

Wzajemny stosunek rozrodczości i śmiertelności populacji decyduje o jej strukturze wiekowej.

Zapamiętaj!

Struktura wiekowa populacji to zróżnicowanie wiekowe osobników, które do niej należą.

W populacjach spotykamy osobniki, które reprezentują 3 grupy wiekowe:

A - osobniki młode, które nie osiągnęły jeszcze zdolności do rozrodu;

B - osobniki dorosłe zdolne do wydawania potomstwa;

C - osobniki starcze, które utraciły zdolność do rozrodu.

Strukturę wiekową można przedstawić graficznie w postaci piramid wiekowych lub wykresów.

Rodzaje struktur wiekowych populacji
Rodzaje populacji Charakterystyka Piramida Wykres
Rozwijająca się Przewaga osobników młodych. Populacja rozwijająca się - piramida. Populacja rozwijająca się - wykres.
Ustabilizowana Udział poszczególnych grup wiekowych jest równomierny, a liczebność nie podlega większym zmianom. Populacja ustabilizowana - piramida. Populacja ustabilizowana - wykres.
Wymierająca Przewaga osobników starych. Populacja wymierająca - piramida. Populacja wymierająca - wykres.

Określenie struktury wiekowej populacji umożliwia przewidywanie kierunku jej rozwoju. Struktura wiekowa ma wpływ na zagęszczenie populacji. Nadmierne zagęszczenie populacji może być powodem masowej śmiertelności. Śmiertelność ta jest wynikiem zmian fizjologicznych i zapobiega dalszemu zwiększaniu się liczebności gatunku. Kiedy liczebność populacji gwałtownie spada, np.: na skutek dużej liczby drapieżców, wówczas zwiększa się płodność, dzięki czemu populacja ma większe szanse utrzymać się przy życiu.

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ekologia i ochrona środowiska

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.