Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Struktura i funkcjonowanie ekosystemu

Przepływ energii w ekosystemie

Funkcjonowanie ekosystemu jest możliwe tylko wtedy, gdy dociera do niego energia słoneczna. Nie cała energia słoneczna docierająca do ziemi jest wykorzystywana przez rośliny, czyli producentów, ale część promieni słonecznych zostaje odbitych od powierzchni ziemi i powraca do atmosfery.

Pozostałą część promieniowania pochłaniają rośliny i wykorzystują do budowy związków organicznych.

Energia słoneczna przyswojona przez rośliny zostaje częściowo zużyta w procesie oddychania, wzrostu i rozmnażania się tych organizmów. Z kolei konsumenci I rzędu, zjadając rośliny, zużywają część pobranego pokarmu w procesie oddychania, przyczyniając się do uwolnienia energii. Pozostałą część wykorzystują do budowy swojego ciała. Sytuacja ta powtarza się, gdy konsument I rzędu - roślinożerca, zostanie zjedzony przez konsumenta II rzędu - drapieżcę. U drapieżników część energii zostaje zużyta na potrzeby energetyczne, np.: ruch, oddychanie, rozmnażanie, a część na budowę własnego ciała. Jak widać straty energetyczne zachodzą na wszystkich poziomach troficznych, ponieważ zwierzęta i rośliny zużywają znaczną część energii zawartą w pokarmach na procesy związane z aktywnością życiową. Ponadto pewna część energii zawarta w pokarmach w ogóle nie zostaje wykorzystana, ponieważ pobrany pokarm nie zawsze jest strawiony całkowicie. Resztki nie wykorzystanego pokarmu usuwane są z organizmu w postaci kału, który może być wykorzystany przez saprofity.

Zapamiętaj!

Przepływ energii w ekosystemie to przechodzenie energii z jednego poziomu troficznego na inny. Proces ten jest zawsze związany ze stratami energii, które muszą być uzupełniane przez nowe porcje energii świetlnej.

Im biocenoza jest bogatsza, tzn. im ma więcej poziomów troficznych, tym większe zachodzą w niej straty energii. Najbardziej wydajne są biocenozy, które mają krótkie łańcuchy pokarmowe, ponieważ w nich zachodzą najmniejsze straty energii.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.