Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rolnictwo ekologiczne i zdrowa żywność

Rolnictwo ekologiczne i zdrowa żywność

Charakterystyczną cechą rolnictwa ekologicznego jest rezygnacja z chemicznych środków ochrony roślin (pestycydów i herbicydów), oraz unikanie nawozów sztucznych. Należy też pamiętać, że ekologiczne uprawy roślin można prowadzić na terenach o czystym powietrzu i nad czystą wodą. W rolnictwie ekologicznym owady szkodniki zwalcza się za pomocą wywarów z różnych roślin, a chwasty usuwa mechanicznie. Można też wykorzystać zjawisko allelopatii wśród roślin, np.: aby chronić uprawy kapusty przed bielinkiem kapustnikiem, w sąsiedztwie należy sadzić pomidory i koper. Jako nawozu używa się: kompostu, obornika, nawozów zielonych. Kompost powstaje z resztek roślinnych, które układa się w pryzmach i poddaje procesowi przemiany w próchnicę. Na nawóz zielony wysiewa się na polu po zbiorach rośliny motylkowe, np.: łubin, a gdy wyrosną, pole przeoruje się. Rośliny ulegają rozkładowi w glebie, wzbogacając ją w azot.

Obornik i kompost wzbogacają glebę w próchnicę, dzięki czemu gleba zatrzymuje więcej wody, co z kolei stwarza lepsze warunki do rozwoju roślin uprawnych.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rolnictwo ekologiczne i zdrowa żywność

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ekologia i ochrona środowiska

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.