Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Liczebność, zagęszczenie, rozmieszczenie

Liczebność, zagęszczenie, rozmieszczenie

Liczebność, zagęszczenie, rozmieszczenie

Liczebność - liczba osobników należących do danej populacji.

Zagęszczenie - liczba osobników populacji przypadająca na określoną jednostkę powierzchni lub objętość w przypadku organizmów wodnych.

Zagęszczenie populacji zależy od: rozrodczości, śmiertelności, napływu nowych osobników (imigracji), przemieszczania się osobników poza strony rodzinne (emigracji), czynników środowiskowych.

Liczebność i zagęszczenie populacji może ulegać zmianom np.: pod wpływem czynników środowiska, które wykraczają poza zasięg tolerancji ekologicznej (zbyt mroźne zimy lub bardzo suche lata), powodując gwałtowne wymieranie populacji.

Często wzrost osobników jednej populacji, np. zajęcy, powoduje wzrost liczebności innej populacji, np. lisów, ponieważ lisy mają dużo pokarmu, mogą więc wyżywić swoje potomstwo. Jednak zmniejszenie ilości ofiar, czyli zajęcy, spowoduje również spadek ilości lisów. Mała ilość lisów spowoduje ponowny wzrost ilości zajęcy. Jest to przykład na oddziaływanie na siebie populacji, między którymi występują zależności pokarmowe związane z liczebnością osobników w obu populacjach.

Rozmieszczenie populacji jest to przestrzenny rozkład osobników na terenie zajmowanym przez populację. Zależy od: wielkości osobników, aktywności życiowej, wymagań życiowych, tolerancji osobników na czynniki środowiska.

Typy rozmieszczenia osobników
równomierne przypadkowe (losowe) skupiskowe
najczęściej każdy z osobników ma swoją powierzchnię i broni jej przed innymi, np.: lisy, zboża na polu uprawnym, drzewa owocowe w sadzie, zawilec gajowy przypadek sprawia, że w jednym miejscu żyje dużo organizmów, a w innym mniej, np.: muchy występuje często, ujawnia się w zdolności do tworzenia stad u zwierząt lub kęp w przypadku roślin, np.: niecierpek, pokrzywy, jeżyny, antylopy, żubry
Typy rozmieszczenia osobników. Równomierne. Typy rozmieszczenia osobników. Przypadkowe (losowe). Typy rozmieszczenia osobników. Skupiskowe.
Rodzaje rozmieszczenia gatunków na określonym terenie. Gatunek częsty, ale nieliczny; gatunek rzadki, ale nieliczny, gatunek częsty i liczny; gatunek rzadki i liczny.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.