Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wpływ człowieka na ekosystemy

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza

Powietrze jest mieszaniną takich gazów, jak: azot (N), tlen (O), argon (Ar), dwutlenek węgla (CO2), wodór (H).

Do zanieczyszczeń powietrza należą:

Zanieczyszczenia
naturalne sztuczne
pochodzące z rozkładu materii organicznej, wybuchu wulkanów, pożarów powstałe na skutek działalności człowieka: pyły, gazy, dymy, pyły radioaktywne

Podstawowymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są:

a) elektrownie i elektrociepłownie;

b) hutnictwo;

c) przemysł chemiczny;

d) rozwój motoryzacji.

Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe bardzo niekorzystnie wpływają na rośliny, gdyż:

a) zatykają aparaty szparkowe;

b) pokrywają nieprzenikliwą warstwą pyłu liście i igły;

c) wnikając do wnętrza liści niszczą chlorofil.

Do bardzo niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły. Dwutlenek siarki i tlenki azotu przedostają się z powietrza do gleby w postaci kwaśnych deszczów (np.: kwasu siarkowego), powodując zakwaszenie gleb i niszczenie szaty roślinnej głównie lasów iglastych.

Podwyższona zawartość dwutlenku węgla w atmosferze przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego, czyli ocieplania klimatu. Prowadzi to do topnienia lodowców i podnoszenia się poziomu wód morskich, co może grozić zalaniem części lądu.

Innym niebezpiecznym dla biosfery (środowiska) zjawiskiem jest „dziura ozonowa”. Ozon to trójatomowa cząsteczka tlenu (O3). Tlen w tej postaci tworzy warstwę ochronną, występującą w stratosferze (warstwa atmosfery), która ma za zadanie ochraniać powierzchnię Ziemi przed nadmiarem promieniowania ultrafioletowego.

Jej prawidłowemu funkcjonowaniu zagraża freon - gaz używany w lodówkach i aerozolach. Podczas rozpadu cząsteczki freonu uwalnia się atom chloru (Cl), który rozbija cząsteczki ozonu (O3) i w ten sposób powstaje rozrzedzenie warstwy ochronnej, czyli tworzenie „dziur ozonowych”, a w konsekwencji przenikanie nadmiaru promieniowania ultrafioletowego na powierzchnię Ziemi. Nadmiar promieniowania jest szkodliwy dla organizmów i człowieka, wywołuje m.in. raka skóry, choroby oczu.

W celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza należy:

a) wprowadzać urządzenia odpylające, np.: filtry, odpylacze na kominy w zakładach przemysłowych;

b) używać bezołowiowych i bezsiarkowych paliw;

c) wstrzymywać lub ograniczyć produkcję substancji szkodliwych, np.: freonu;

d) sadzić pasy zieleni w celach ochronnych;

e) stosować w przemyśle nowoczesne technologie, które ograniczają emisje pyłowe.

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ekologia i ochrona środowiska

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.