Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ochrona przyrody w Polsce

Ochrona przyrody w Polsce

Początki ochrony przyrody w Polsce sięgają czasów Bolesława Chrobrego, Władysława Jagiełły I Zygmunta III Wazy. Wydawali oni zarządzenia chroniące zwierzęta łowne, wybrane lasy i drzewa, np.: tura, bobra, cisy. Podstawową formę ochrony przyrody stanowi ochrona konserwatorska czyli częściowe lub całkowite wyłączenie spod użytkowania wybranych obiektów, gatunków lub obszarów. Ochronę przyrody można realizować w miejscach występowania osobników lub populacji albo poza nimi, np.: w ogrodach botanicznych i zoologicznych. Zasługą Polski w kierunku ochrony przyrody jest podniesienie liczebności populacji zagrożonego wyginięciem żubra.

Ochrona przyrody ma na celu zachowanie, odnawianie oraz właściwe użytkowanie zasobów przyrody oraz jej tworów ożywionych i nieożywionych. Przyrodę należy chronić ze względów:

- estetycznych,

- etycznych,

- naukowych,

- rekreacyjno-krajoznawczych,

- gospodarczych,

- historyczno-pamiątkowych.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.