Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ochrona przyrody w Polsce

Ochrona przyrody w Polsce

Początki ochrony przyrody w Polsce sięgają czasów Bolesława Chrobrego, Władysława Jagiełły I Zygmunta III Wazy. Wydawali oni zarządzenia chroniące zwierzęta łowne, wybrane lasy i drzewa, np.: tura, bobra, cisy. Podstawową formę ochrony przyrody stanowi ochrona konserwatorska czyli częściowe lub całkowite wyłączenie spod użytkowania wybranych obiektów, gatunków lub obszarów. Ochronę przyrody można realizować w miejscach występowania osobników lub populacji albo poza nimi, np.: w ogrodach botanicznych i zoologicznych. Zasługą Polski w kierunku ochrony przyrody jest podniesienie liczebności populacji zagrożonego wyginięciem żubra.

Ochrona przyrody ma na celu zachowanie, odnawianie oraz właściwe użytkowanie zasobów przyrody oraz jej tworów ożywionych i nieożywionych. Przyrodę należy chronić ze względów:

- estetycznych,

- etycznych,

- naukowych,

- rekreacyjno-krajoznawczych,

- gospodarczych,

- historyczno-pamiątkowych.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.