Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Określanie gatunku

Określanie gatunku

W klasycznej definicji gatunku jest on określany jako grupa osobników, mających wiele cech wspólnych i różniących się od osobników innych gatunków pod wieloma względami.

Wszystkie osobniki jednego gatunku muszą posiadać wspólnego przodka, czyli muszą być ze sobą spokrewnione. Rozmnażają się, dając płodne potomstwo, podobne do rodziców. Z reguły osobniki różnych gatunków, choć podobne do siebie, nie krzyżują się ze sobą, a jeśli już to dają potomstwo bezpłodne. Przykładem takiej krzyżówki osobników należących do różnych gatunków jest bezpłodny muł, który powstał z połączenia konia z osłem. Nie należy jednak uważać, że wszystkie osobniki należące do jednego gatunku są identyczne. Mogą one w poszczególnych środowiskach różnić się od siebie, czasami nawet dość znacznie, na skutek działania różnych czynników środowiska, np.: gatunek sosny pospolitej rosnący w skupisku w lesie i gatunek sosny pospolitej rosnący pojedynczo na terenie nasłonecznionym.

Sosna pospolita rosnąca w lesie. Sosna pospolita rosnąca na terenie otwartym i nasłonecznionym.

Zapamiętaj!

Gatunek tworzą organizmy, które charakteryzują się podobną budową, jednakowym przebiegiem funkcji życiowych; posiadają wspólnego przodka, mogą się krzyżować między sobą i wydawać płodne potomstwo.

Każdy gatunek ma nazwę złożoną z dwóch członów. Pierwszy człon określa rodzaj, drugi gatunek. Dzięki temu można ułożyć organizmy w odpowiednie jednostki systematyczne. Nazewnictwo jest międzynarodowe, ujednolicone i wśród naukowców podawane w języku łacińskim.

Acer Pseudoplatanus (nazwa łacińska)
klon jawor (nazwa polska)
określa rodzaj określa gatunek

Przedstawione na rysunku obok liście i owoce należą do znanego nam drzewa - klonu. Jednak kiedy dokładnie porównamy kształt liści i skrzydlaków, zauważymy różnice między nimi. Jest to dowód, że liście te należą do różnych gatunków klonów.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Określanie gatunku

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.