Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Określanie gatunku

Klucz do oznaczania gatunków klonu występujących w Polsce

Sposób posługiwania się kluczem:

Sprawdź, czy wszystkie cechy podane w punkcie 1 możesz odnaleźć na swoim okazie liścia.

Jeżeli nie, to przejdź do punktu 1*.

Jeśli cechy zgadzają się, przejdź do punktu 2 i wybierz właściwą cechę 2 lub 2*, dalej postępuj analogicznie wybierając właściwe cechy w punktach 3 i 4.

Klucz do oznaczania gatunków klonu występujących w Polsce

Klucz do oznaczania gatunków klonu występujących w Polsce. Rodzina: klonowate. 1. liście pojedyncze, ogonkowe. 1* liście nieparzystopierzaste złożone, listki całobrzegie lub ząbkowane o kształcie jajowatolancetowatym, ostro zakończone. Skrzydlaki cienkie, rozwarte pod kątem ostrym, przedstawiciel: klon jesionolistny. 2. liść o blaszce całej, nierówno piłkowanej, z nerwacją pierzastą, przedstawiciel: klon tatarski. 2* liść o blaszce głęboko klapowanej z nerwacją dłonistą. 3. liście spodem sinawo zielone, grubo piłkowane, z ostrymi wcięciami między klapami, skrzydlaki pod kątem ostrym, przedstawiciel: klon jawor. 3* liść spodem zielony z bledszym nerwem, skrzydlaki szeroko rozwarte pod kątem 180 stopni. 4. liście duże, klapy z dużymi, ostrymi ząbkami, długoogonkowe, nagie, przedstawiciel: klon zwyczajny. 4* liście mniejsze, o klapach tępych lub słabo zaostrzonych, małe skrzydlaki, przedstawiciel: klon polny.Różne gatunki klonu. Klon jawor, klon zwyczajny, klon polny, klon jesionolistny.

Ściśle spokrewnione gatunki łączą się w wyższą jednostkę systematyczną - rodzaj. W wyżej omówionym przypadku rodzajem jest klon, a gatunkiem: jawor, zwyczajny, polny, jasionolistny. Często na różny wygląd gatunków z tego samego rodzaju mają wpływ czynniki środowiska, np.: temperatura, ilość wody, rodzaj podłoża lub działanie innych organizmów.

Przegląd wybranych gatunków drzew. Dąb bezszypułkowy, olsza czarna, wiąz szypułkowy, grab zwyczajny.Przegląd wybranych gatunków drzew. Topola osika, robinia akacjowa, wierzba biała, lipa drobnolistna.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Określanie gatunku

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.