Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Człowiek a zasoby przyrody

Człowiek a zasoby przyrody

Przyroda tworzy naturalne środowisko życia człowieka. Zasobami przyrody są bogactwa naturalne, organizmy żywe, woda, powietrze, gleba, energia wód i wiatru, energia słoneczna. Intensywna eksploatacja niektórych zasobów powoduje ich zmniejszenie się lub całkowite wyczerpanie.

Z tego względu zasoby przyrody dzielimy na:

Zasoby przyrody mogą się odnawiać np.: rośliny, zwierzęta, wody powierzchniowe, gleby, powietrze atmosferyczne, i dlatego nazywamy je odnawialnymi zasobami przyrody. Niektóre zasoby przyrody ze względu na długi okres powstawania, np.: węgiel kamienny (tworzył się 300 mln lat), jest traktowany jako nieodnawialny zasób przyrody. Ingerencja człowieka w przyrodę może prowadzić do wyginięcia niektórych gatunków roślin lub zwierząt, np.: wyniszczenie w Ameryce i Kanadzie na początku XX wieku gołębia wędrownego, wytępienie w XVII wieku ptaka o nazwie Dront dodo zamieszkującego wyspę Mauritius. W latach dwudziestych XX wieku zginął ostatni egzemplarz lwa berberyjskiego.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Człowiek a zasoby przyrody

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.