Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Człowiek a zasoby przyrody

Człowiek a zasoby przyrody

Przyroda tworzy naturalne środowisko życia człowieka. Zasobami przyrody są bogactwa naturalne, organizmy żywe, woda, powietrze, gleba, energia wód i wiatru, energia słoneczna. Intensywna eksploatacja niektórych zasobów powoduje ich zmniejszenie się lub całkowite wyczerpanie.

Z tego względu zasoby przyrody dzielimy na:

Zasoby przyrody mogą się odnawiać np.: rośliny, zwierzęta, wody powierzchniowe, gleby, powietrze atmosferyczne, i dlatego nazywamy je odnawialnymi zasobami przyrody. Niektóre zasoby przyrody ze względu na długi okres powstawania, np.: węgiel kamienny (tworzył się 300 mln lat), jest traktowany jako nieodnawialny zasób przyrody. Ingerencja człowieka w przyrodę może prowadzić do wyginięcia niektórych gatunków roślin lub zwierząt, np.: wyniszczenie w Ameryce i Kanadzie na początku XX wieku gołębia wędrownego, wytępienie w XVII wieku ptaka o nazwie Dront dodo zamieszkującego wyspę Mauritius. W latach dwudziestych XX wieku zginął ostatni egzemplarz lwa berberyjskiego.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Człowiek a zasoby przyrody

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.