Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wpływ człowieka na ekosystemy

Zanieczyszczenie i ochrona gleby

Gleba jest bardzo ważnym elementem środowiska przyrodniczego, gdyż razem z klimatem, na który składa się zespół zjawisk i procesów atmosferycznych, tworzy naturalne siedlisko życia roślin i zwierząt, spełniając ważną rolę przy produkcji biomasy, czyli żywej substancji organicznej przypadającej na określoną jednostkę powierzchni lub objętości. W glebie znajduje się wiele pierwiastków i związków chemicznych, które dostają się do niej z atmosfery i przenikają dalej do wody.

Przyczyny niszczenia gleby to m.in.:

a) niewłaściwa gospodarka rolna i leśna, polegająca na wyjałowieniu lub przenawożeniu gleby;

b) erozja gleby, czyli wymywanie lub wywiewanie warstwy urodzajnej gleby;

c) zanieczyszczenie gleby przez jej nadmierną chemizację, np.: środkami ochrony roślin pestycydami, zanieczyszczeniami atmosfery;

d) zmniejszanie obszaru pól uprawnych z powodu inwestycji gospodarczych (budowa osiedli, dróg, zakładów przemysłowych).

Zachowanie i zwiększanie żyzności gleby powinno być jednym z podstawowych zadań gospodarki narodowej kraju. Można to osiągnąć stosując:

a) prawidłową meliorację;

b) optymalne nawożenie;

c) właściwe płodozmianowanie (zamienne stosowanie upraw na określonym obszarze);

d) rekultywację zniszczonych terenów przez sadzenie odpowiednich roślin;

e) ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

f) właściwe składowanie odpadów przemysłowych.

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Ekologia i ochrona środowiska

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.