Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sukcesja ekologiczna

Sukcesja ekologiczna

Sukcesja jest procesem doprowadzającym do stopniowego przekształcania się ekosystemów prostych w bardziej złożone. Sukcesję, która rozpoczyna się na terenie uprzednio nie zajętym przez biocenozę, np.: na skałkach, wydmach, nazywamy sukcesją pierwotną.

Gdy biocenoza rozwija się na obszarze zajętym przez inną biocenozę i zastępuje ją, np.: zarastanie stawu i powstanie łąki, mówimy o sukcesji wtórnej.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.