Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Struktura i funkcjonowanie ekosystemu

Obieg materii w ekosystemie

Materia, np. dwutlenek węgla (CO2), woda (H2O), tlen (O2), azot (N), siarka (S) - krąży w ekosystemie dostając się ze środowiska do producentów (roślin), a potem, jako pokarm pobierana jest przez konsumentów należących do różnych ogniw łańcucha pokarmowego, by w końcowym etapie ulec rozłożeniu przez reducentów i powrócić do środowiska.

Zapamiętaj!

Proces, w którym producenci - rośliny - wytwarzają materię organiczną, nazywamy produkcją pierwotną, natomiast proces przyswajania materii organicznej i magazynowania energii przez konsumentów nazywamy produkcją wtórną.

Krążenie (obieg) węgla

Węgiel jest podstawowym pierwiastkiem budulcowym związków organicznych. Zostaje on pobrany w postaci dwutlenku węgla z atmosfery przez rośliny i wykorzystany do budowy związków organicznych, np.: cukrów. Dzięki istniejącym łańcuchom pokarmowym, węgiel w postaci pokarmu roślinnego, dostaje się do konsumentów I rzędu, a następnie do konsumentów wyższego rzędu. Pobrane związki organiczne wykorzystywane są przez organizmy do uzyskania energii koniecznej do życia. W wyniku oddychania zachodzącego zarówno u producentów (roślin) jak i konsumentów (zwierząt) powstaje dwutlenek węgla, który wydychany dostaje się do atmosfery. Równocześnie reducenci rozkładają martwe części roślin i zwierząt uwalniając dwutlenek węgla CO 2 w procesie gnicia.

Z ziemi człowiek wydobywa paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny), które spalane przez przemysł i samochody są źródłem dużej ilości dwutlenku węgla dostającego się do atmosfery.

Rozkład materii organicznej przez reducentów, oddychanie producentów i konsumentów pozwala utrzymać na stałym poziomie ilość dwutlenku węgla w atmosferze (0,03%). Jednak w ostatnich latach bilans ten ulega zachwianiu m.in. na skutek rozwoju przemysłu i motoryzacji. Do atmosfery, dostaje się coraz więcej CO2, który zatrzymując odbite od Ziemi promienie słoneczne może spowodować podwyższenie temperatury na Ziemi - efekt cieplarniany.

Krążenie (obieg) węgla. Atmosfera CO2 (dwutlenek węgla), oddychanie, przemysł, fotosynteza, samochody, zwierzęta, rośliny, paliwa kopalne, np. węgiel, ropa naftowa, reducenci, grzyby, bakterie, paprotniki kopalne.

Krążenie azotu

Azot jest pierwiastkiem potrzebnym do budowy białek i kwasów nukleinowych. W powietrzu atmosferycznym azot występuje w postaci gazowej w ilości 78%. Rośliny nie potrafią korzystać z takiej postaci azotu. Zostaje on zamieniony na przyswajalne azotany i sole amonowe na skutek np.: wyładowań atmosferycznych. Duże ilości azotu wprowadzają do gleby bakterie żyjące w symbiozie z korzeniami roślin motylkowych oraz inne bakterie żyjące w glebie. Rośliny pobierają z gleby powstałe związki azotowe i wykorzystują je do budowy własnych białek. Zwierzęta zjadając rośliny część białek rozkładają w wyniku przemiany materii i wydalają jako produkt uboczny z moczem, a część wykorzystują do budowy własnego ciała.

Krążenie azotu w przyrodzie. Powietrze azot, wyładowania atmosferyczne, zwierzęta, rośliny, gleba, związki azotowe, szczątki organiczne, bakterie.

Destrucenci - rozkładają martwe szczątki roślin i zwierząt uwalniając w ten sposób część związków azotowych do gleby.

Człowiek, chcąc uzyskać lepsze plony, dostarcza do gleby związki azotowe w postaci sztucznych nawozów.

Zapamiętaj!

Materia krąży między biocenozą i biotopem. Energia natomiast rozprasza się i musi być zastępowana przez nowe porcje energii świetlnej, przechwytywanej przez producentów. Energia przepływa przez biocenozę tylko w jednym kierunku.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.