Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wartość użytkowa gleb w Polsce

Wartość użytkowa gleb w Polsce

Do określania wartości użytkowej gleb wprowadzono w Polsce podział na 6 klas bonitacyjnych

Klasa bonitacyjna Rodzaj gleb % powierzchni kraju
klasa I najlepsze 0,5
klasa II bardzo dobre 2,8
klasy IIIa i III bardzo dobre 23,3
klasy IVa i IVb średnie 39,8
klasa V słabe 22,7
klasa VI złe 11,9

Z powyższego zestawienia wynika, że w Polsce przeważają gleby średnie i słabe, a ilość gleb najlepszych i bardzo dobrych jest znikoma.

Do gleb najlepszych i bardzo dobrych zaliczane są czarnoziemy, czarne ziemie, większość mad i niektóre rędziny oraz gleby brunatne.

Glebami słabymi i złymi są gleby bielicowe, bagienne oraz skaliste terenów górskich.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.