Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz dział

Tematy Testów (1245)

Rasy ludzkie jako wynik przystosowania do różnych środowisk
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Człowiek jako istota biologiczna i społeczna
Ogólna budowa organizmu człowieka
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Praca i rola układów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Układ ruchu
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Krążenie
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Odżywianie
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Oddychanie
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Wydalanie
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Rozmnażanie i rozwój
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Regulacja nerwowo-hormonalna
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Choroby cywilizacyjne i społeczne
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ochrona środowiska a zdrowie człowieka
Wpływ czynników atmosferycznych na organizm człowieka
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ochrona środowiska a zdrowie człowieka
Organizacje międzynarodowe zajmujące się zagadnieniami zdrowia
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ochrona środowiska a zdrowie człowieka
Dziedziczność i zmienność genetyczna
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność
Budowa i rola RNA
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność
Podziały komórek
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność
Dziedziczenie cech - prawa Mendla
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność
Choroby genetyczne człowieka
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność
Główne zadania ekologii
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
Określanie populacji
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska