Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (56)

Typy zbiorowisk roślinnych występujących w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Rozmieszczenie kompleksów leśnych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne na przykładzie Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Obszary klęski ekologicznej w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Ochrona środowiska w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Parki narodowe i rezerwaty
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Podział Polski na krainy geograficzne
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Zmiany liczby ludności Polski i innych krajów Europy po 1939 roku
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Migracje w Polsce po II wojnie światowej
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Zróżnicowanie gęstości zaludnienia w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Zmiany struktury demograficznej w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Zmiany struktury zatrudnienia na tle przekształceń gospodarczych w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Struktura narodowościowa ludności Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Struktura wykształcenia ludności Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Struktura wielkościowa miast Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Struktura osadnicza w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Struktura funkcjonalna miast
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Obszary wiejskie w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Surowce energetyczne w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Znaczenie wydobycia surowców energetycznych w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski