Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (66)

Zróżnicowanie rasowe ludności świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Zróżnicowanie językowe ludności świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Zróżnicowanie religijne ludności świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Funkcje miast
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Miejskie układy przestrzenne
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Zróżnicowanie współczesnych procesów urbanizacyjnych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Problemy rozwoju wielkich miast
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Rola przemysłu w funkcjonowaniu państwa
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Czynniki lokalizacji przemysłu
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Główne miejsca wydobycia węgla na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Występowanie ropy naftowej na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Zagrożenia ekologiczne związane z eksploatacją i transportem surowców
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Alternatywne źródła energii
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Struktura produkcji energii elektrycznej na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Wielkie regiony przemysłowe świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Usługi na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Rodzaje transportu
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Transport powietrzny i wodny
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Główne szlaki komunikacyjne świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Łączność na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata