Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Fiszek (152)

Odżywianie
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Oddychanie
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Wydalanie
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Rozmnażanie i rozwój
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Regulacja nerwowo-hormonalna
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Wpływ czynników atmosferycznych na organizm człowieka
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ochrona środowiska a zdrowie człowieka
Organizacje międzynarodowe zajmujące się zagadnieniami zdrowia
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ochrona środowiska a zdrowie człowieka
Dziedziczność i zmienność genetyczna
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność
Budowa i rola RNA
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność
Podziały komórek
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność
Dziedziczenie cech - prawa Mendla
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność
Choroby genetyczne człowieka
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność
Główne zadania ekologii
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
Określanie populacji
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
Zależności między organizmami w biocenozie
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
Struktura i funkcjonowanie ekosystemu
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
Przegląd ekosystemów wodnych
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
Sukcesja ekologiczna
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
Wpływ człowieka na ekosystemy
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
Ochrona przyrody w Polsce
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Ekologia i ochrona środowiska