Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Fiszek (34)

Nazwy i wzory soli
 • Liceum
 • Chemia
 • Sole
Atomy i cząsteczki
 • Liceum
 • Chemia
 • Pierwiastki i związki chemiczne
Wartościowość, wzory sumaryczne i strukturalne
 • Liceum
 • Chemia
 • Pierwiastki i związki chemiczne
Zasady nazewnictwa związków nieorganicznych
 • Liceum
 • Chemia
 • Pierwiastki i związki chemiczne
Rozwój poglądów na budowę materii
 • Liceum
 • Chemia
 • Budowa atomu
Kwantowo-mechaniczny model budowy atomu
 • Liceum
 • Chemia
 • Budowa atomu
Budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym
 • Liceum
 • Chemia
 • Budowa atomu
Izotopy
 • Liceum
 • Chemia
 • Budowa atomu
Zjawisko promieniotwórczości
 • Liceum
 • Chemia
 • Budowa atomu
Elektrony w atomach
 • Liceum
 • Chemia
 • Budowa atomu
Masa atomowa i cząsteczkowa
 • Liceum
 • Chemia
 • Budowa atomu
Reguła dubletu i oktetu elektronowego - powstawanie jonów
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Elektroujemność pierwiastka
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Wiązanie kowalencyjne (atomowe)
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Wiązanie jonowe
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Wiązanie wodorowe
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Typowe właściwości związków a rodzaje wiązań chemicznych
 • Liceum
 • Chemia
 • Wiązania chemiczne
Równania reakcji chemicznych
 • Liceum
 • Chemia
 • Reakcje chemiczne
Typy reakcji chemicznych
 • Liceum
 • Chemia
 • Reakcje chemiczne