Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Fiszek (62)

E-mail
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
Nieoczekiwane spotkanie
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
Moje życie w przyszłości
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
Prośba o informację
 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
Przedstawiamy się
 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
Nauka języków
 • Liceum
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
Verb (czasownik)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
The Present Simple Tense
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
The Past Continuous Tense
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
The Past Perfect Tense
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
The Past Perfect Continuous Tense
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
The Conditional (okres warunkowy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
The Passive Voice (strona bierna)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
Reported Speech (mowa zależna)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
The Subjunctive (tryb łączący)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
Bezokolicznik i forma -ing
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
Articles (przedimki)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
Adjective (przymiotnik)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
Adverb (przysłówek)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
Possessive Adjectives and Pronouns (przymiotniki i zaimki dzierżawcze)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka