Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (53)

Moje życie w przyszłości
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
The Past Continuous Tense
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
The Past Perfect Tense
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
The Past Perfect Continuous Tense
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
The Conditional (okres warunkowy)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
The Passive Voice (strona bierna)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
Reported Speech (mowa zależna)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
The Subjunctive (tryb łączący)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
Bezokolicznik i forma -ing
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
Articles (przedimki)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
Adjective (przymiotnik)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
Adverb (przysłówek)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
Possessive Adjectives and Pronouns (przymiotniki i zaimki dzierżawcze)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
Reflexive Pronouns (zaimki zwrotne)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
Irregular Verbs (Czasowniki nieregularne)
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
Opisz swoje hobby
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
Napisz list do szkolnej gazetki o koncercie, na którym byłeś
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
Kim są najpardziej popularni piosenkarze i zespoły muzyczne w Polsce?
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
Jaki rodzaj muzyki lubisz i kto jest twoim ulubionym piosenkarzem?
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)
Mój ulubiony aktor/Moja ulubiona aktorka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Compositions (wypracowania)