Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz dział

Tematy Testów (158)

Indie i Chiny
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
Starożytna Grecja
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
Starożytny Rzym
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
Kryzys i odbudowa państwa piastowskiego
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Najstarsze dzieje człowieka - wprowadzenie
 • Liceum
 • Historia
 • Najstarsze dzieje człowieka
Humanizm i renesans we Włoszech
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Renesans i humanizm w Europie - Wybrane państwa
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Przyczyny reformacji i powstanie nowych Kościołów chrześcijańskich
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Reformacja w wybranych państwach
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Kontrreformacja i jej skutki
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Od monarchii stanowej do absolutnej
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Kultura baroku
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Wojna trzydziestoletnia i jej konsekwencje
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Najważniejsze problemy cywilizacji oświecenia
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Monarchie absolutyzmu oświeconego
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki PóŁnocnej
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Wielka Rewolucja Francuska
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Okres napoleoński 1799-1815
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Załamanie się systemu napoleońskiego - wojna z Rosją
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Walki z zakonem krzyżackim i pokój krakowski
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”