Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (176)

Najstarsze dzieje człowieka - wprowadzenie
 • Liceum
 • Historia
 • Najstarsze dzieje człowieka
Humanizm i renesans we Włoszech
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Renesans i humanizm w Europie - Wybrane państwa
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Przyczyny reformacji i powstanie nowych Kościołów chrześcijańskich
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Reformacja w wybranych państwach
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Kontrreformacja i jej skutki
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Od monarchii stanowej do absolutnej
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Kultura baroku
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Wojna trzydziestoletnia i jej konsekwencje
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Najważniejsze problemy cywilizacji oświecenia
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Monarchie absolutyzmu oświeconego
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Wielka Rewolucja Francuska
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Okres napoleoński 1799-1815
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Załamanie się systemu napoleońskiego - wojna z Rosją
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
Walki z zakonem krzyżackim i pokój krakowski
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
Reformacja w Polsce
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
Rozwój parlamentaryzmu od XV do XVII wieku
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
Sukcesy i porażki ruchu egzekucyjnego szlachty
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
Unia realna polsko-litewska - Rzeczpospolita Obojga Narodów
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”