Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (176)

Rusyfikacja w zaborze rosyjskim
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie po powstaniu styczniowym
Germanizacja i Kulturkampf w zaborze pruskim
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie po powstaniu styczniowym
Autonomia Galicji i jej funkcjonowanie
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie po powstaniu styczniowym
Partie polityczne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie po powstaniu styczniowym
Polski ruch ludowy na przełomie XIX i XX wieku
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie po powstaniu styczniowym
Orientacje polityczne w społeczeństwie polskim przed I wojną światową
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie po powstaniu styczniowym
Przebieg działań wojennych - konsekwencje wojny
 • Liceum
 • Historia
 • Wojna 1914-1918 i nowy ład światowy
Rewolucje: lutowa i październikowa w Rosji i ich znaczenie
 • Liceum
 • Historia
 • Wojna 1914-1918 i nowy ład światowy
Sprawa polska w I wojnie światowej
 • Liceum
 • Historia
 • Wojna 1914-1918 i nowy ład światowy
Zakończenie I wojny światowej - ustanowienie ładu wersalsko-waszyngtońskiego - Liga Narodów
 • Liceum
 • Historia
 • Wojna 1914-1918 i nowy ład światowy
Sytuacja gospodarcza na świecie w latach 1919-1939
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
Polityka państw totalitarnych
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
Anschluss Austrii
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
Rozbiór Czechosłowacji
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
Nauka i kultura w okresie międzywojennym
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1918-1939
Odzyskanie przez Polskę niepodległości
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
Kształtowanie się granic II RP
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
Wielonarodowościowy charakter II Rzeczypospolitej
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
Ustrój państwa polskiego i jego zmiany
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
Sytuacja gospodarcza w II Rzeczpospolitej
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939