Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (176)

Polska na arenie międzynarodowej
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
Kultura II Rzeczpospolitej
 • Liceum
 • Historia
 • II Rzeczpospolita w latach 1918-1939
Ostatnie dni pokoju
 • Liceum
 • Historia
 • II wojna światowa
Działania wojenne w latach 1939-1941
 • Liceum
 • Historia
 • II wojna światowa
Działania wojenne w latach 1942-1945
 • Liceum
 • Historia
 • II wojna światowa
Ziemie polskie w latach 1939-1941
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
Polskie państwo podziemne w latach 1939-1943
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
Stosunki polsko-radzieckie w latach 1941-1943
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
Akcja „Burza” i powstanie warszawskie
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
Komuniści polscy w latach II wojny światowej
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
W cieniu Jałty - początki Polski Ludowej
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
Konferencje Wielkiej Trójki w latach 1943-45 - zestawienie
 • Liceum
 • Historia
 • Polacy i sprawa polska w latach 1939-1945
Powstanie ONZ
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
Początki „zimnej wojny” - geneza konfliktu
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
Powstanie państw niemieckich
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
Sowietyzacja Europy Środkowo-Wschodniej
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
Powstanie Izraela i wojny żydowsko-arabskie
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
Polityka Stanów Zjednoczonych w świecie
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
Interwencje radzieckie na Węgrzech, w Czechosłowacji i w Afganistanie
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
Demontaż bloku państw realnego socjalizmu
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku