Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (175)

Zjednoczenie Niemiec
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
Wojna w Jugosławii
 • Liceum
 • Historia
 • Wybrane zagadnienia historii najnowszej po 1945 roku
Polska lat 1945-1947
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
Polska w okresie stalinizmu 1948-1955
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
Polski październik 1956 roku i jego konsekwencje
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
Polska w latach 1957-1968
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
Wydarzenia marca 1968 roku i ich znaczenie
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
Grudzień ’70 i jego konsekwencje
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
Życie na kredyt. Polska w latach 1970-1976
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
Czerwiec ’76 - polityczny przełom
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
Polska w latach 1976-1979
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
Solidarność 1980-1981
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
Polska w latach 1981-1990
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
Polska w latach 1983-1988
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
Polska w latach przełomu - 1989-1999
 • Liceum
 • Historia
 • Polska w latach 1945-1999
Wczesne średniowiecze - Upadek Imperium Rzymskiego
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Starożytna Grecja - Podboje Aleksandra Wielkiego
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
Starożytna Grecja - Kultura starożytnych Greków
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
Starożytna Grecja - Rozszerzanie się kultury hellenistycznej
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
Starożytna Grecja - Sparta
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność