Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (56)

Położenie Polski w Europie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Obszar, granice i podział administracyjny
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Zmiany podziału administracyjnego polski po ii wojnie światowej
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Budowa geologiczna Europy
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Geologiczne jednostki strukturalne Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Przeszłość geologiczna obszaru Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Zlodowacenia w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Plejstoceńskie przekształcenia krajobrazu
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Ukształtowanie powierzchni Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Czynniki niemeteorologiczne wpływające na klimat Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Czynniki meteorologiczne wpływające na klimat Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Cechy klimatu Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Regiony klimatyczne Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Sieć rzeczna Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Jeziora w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Gospodarka wodna Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Występowanie wód mineralnych w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Morze Bałtyckie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Gleby w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Wartość użytkowa gleb w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski