Wybierz dział

Tematy Testów (79)

Skład chemiczny komórki
 • Liceum
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie komórki
Podstawowe typy komórek. Charakterystyka struktur komórkowych
 • Liceum
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie komórki
Metabolizm komórki
 • Liceum
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie komórki
Oddychanie komórkowe
 • Liceum
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie komórki
Cykl życiowy komórki
 • Liceum
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie komórki
Podziały komórkowe
 • Liceum
 • Biologia
 • Budowa i funkcjonowanie komórki
Układ oddechowy
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Odporność organizmu
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Wydalanie
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Pokrycie ciała
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Narządy zmysłów
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Regulacja nerwowo-hormonalna
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Rozmnażanie i rozwój
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Zdrowie i choroba
 • Liceum
 • Biologia
 • Organizm człowieka jako zintegrowana całość
Kwasy nukleinowe: DNA i RNA
 • Liceum
 • Biologia
 • Genetyka
Zapis informacji genetycznej
 • Liceum
 • Biologia
 • Genetyka
Realizacja informacji genetycznej
 • Liceum
 • Biologia
 • Genetyka
Budowa chromosomów
 • Liceum
 • Biologia
 • Genetyka
Kariotyp człowieka
 • Liceum
 • Biologia
 • Genetyka
Dziedziczenie płci i cech z nią sprzężonych
 • Liceum
 • Biologia
 • Genetyka