Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (175)

Cywilizacje dalekiego i bliskiego wschodu - Egipt
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
Cywilizacje dalekiego i bliskiego wschodu - Indie i Chiny
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
Cywilizacje dalekiego i bliskiego wschodu - Kultura Izraelitów
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
Cywilizacje dalekiego i bliskiego wschodu – Sztuka i człowiek w cywilizacjach dalekiego i bliskiego wschodu
 • Liceum
 • Historia
 • Starożytność
Wczesne średniowiecze - Arabowie we wczesnym średniowieczu
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Wczesne średniowiecze - Najważniejsze ośrodki polityczne we wczesnym średniowieczu
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Wczesne średniowiecze - Feudalizm - stosunki społeczne
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Wczesne średniowiecze - Spór o inwestyturę w XI-XII w.
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Wczesne średniowiecze - Gospodarka średniowiecza
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Wczesne średniowiecze - Normanowie
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Wczesne średniowiecze - Wędrówka Słowian
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Rozkwit średniowiecza - Spór cesarstwa z papiestwem
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Rozkwit średniowiecza - Wyprawy krzyżowe
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Rozkwit średniowiecza – Anglia i Francja jako monarchie stanowe
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Rozkwit średniowiecza – Ekspansja Mongołów
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Rozkwit średniowiecza – Czechy i Węgry w XII-XIV w.
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Rozkwit średniowiecza - Ziemie polskie w wiekach średnich
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Rozkwit średniowiecza - Kryzys i odbudowa państwa za panowania Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Rozkwit średniowiecza – Rozbicie dzielnicowe
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze
Rozkwit średniowiecza – Społeczeństwo i gospodarka w Polsce dzielnicowej
 • Liceum
 • Historia
 • Średniowiecze