Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (176)

Kultura i sztuka polskiego romantyzmu
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie w latach 1815-1846
Geneza ruchów rewolucyjnych
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
Rewolucja lutowa we Francji i jej konsekwencje
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
Rewolucja w państwach niemieckich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
Wiosna Ludów w monarchii habsburskiej
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
Wiosna Ludów na ziemiach włoskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
Wiosna Ludów na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
Wiosna Ludów w Wielkopolsce
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
Wiosna Ludów w Galicji
 • Liceum
 • Historia
 • Wiosna Ludów 1848-1849 w Europie i na ziemiach polskich
Nadzieje Polaków związane z wojną krymską
 • Liceum
 • Historia
 • Lata 1849-1871
Zjednoczenie Włoch w XIX wieku
 • Liceum
 • Historia
 • Lata 1849-1871
Zjednoczenie Niemiec
 • Liceum
 • Historia
 • Lata 1849-1871
Wojna Secesyjna w Stanach Zjednoczonych i jej znaczenie
 • Liceum
 • Historia
 • Lata 1849-1871
Powstanie styczniowe 1863-1864
 • Liceum
 • Historia
 • Lata 1849-1871
Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Lata 1849-1871
Sytuacja wewnętrzna w wybranych państwach europejskich
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1871-1914
Kolonializm przełomu wieków. Potęgi kolonialne
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1871-1914
Ruch robotniczy przełomu wieków - działalność II Międzynarodówki
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1871-1914
Powstanie Trójprzymierza i Trójporozumienia
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1871-1914
Przyczyny wybuchu I wojny światowej
 • Liceum
 • Historia
 • Europa i świat w latach 1871-1914