Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Testów (176)

Pierwsze bezkrólewia i ich znaczenie
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
Wojny o Inflanty w XVI wieku
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
Wazowie na tronie polskim
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
Humanizm i renesans na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • XVI stulecie - „złoty wiek”
Wojny Rzeczypospolitej z sąsiadami w XVII wieku
 • Liceum
 • Historia
 • XVII stulecie - „wiek srebrny”
Barok i sarmatyzm w Polsce
 • Liceum
 • Historia
 • XVII stulecie - „wiek srebrny”
Czasy saskie w Polsce 1697-1763 - ingerencja państw ościennych w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej
 • Liceum
 • Historia
 • Wiek XVIII - upadek Rzeczypospolitej
Czasy stanisławowskie
 • Liceum
 • Historia
 • Wiek XVIII - upadek Rzeczypospolitej
Nadzieje Polaków związane z Napoleonem
 • Liceum
 • Historia
 • Wiek XVIII - upadek Rzeczypospolitej
Komisja Edukacji Narodowej i reforma szkolnictwa polskiego
 • Liceum
 • Historia
 • Wiek XVIII - upadek Rzeczypospolitej
Kongres wiedeński 1814-1815 i jego postanowienia
 • Liceum
 • Historia
 • Europa w latach 1815-1848
Wybrane państwa europejskie w latach 1815-1848
 • Liceum
 • Historia
 • Europa w latach 1815-1848
Państwa Świętego Przymierza w I połowie XIX wieku
 • Liceum
 • Historia
 • Europa w latach 1815-1848
Nauka i technika w I poł. XIX wieku
 • Liceum
 • Historia
 • Europa w latach 1815-1848
Królestwo Polskie w latach 1815-1830
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie w latach 1815-1846
Wielkie Księstwo Poznańskie i Rzeczpospolita Krakowska w latach 1815-1846
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie w latach 1815-1846
Powstanie listopadowe 1830-1831 i jego znaczenie
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie w latach 1815-1846
Represje popowstaniowe na ziemiach polskich
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie w latach 1815-1846
Wielka Emigracja polityczna po powstaniu listopadowym
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie w latach 1815-1846
Powstanie krakowskie i rabacja chłopska 1846 roku
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie w latach 1815-1846