Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Fiszek (89)

Przedmiot badań nauk geograficznych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Bezpośrednie metody zbierania informacji geograficznych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Pośrednie metody zbierania informacji geograficznych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Rodzaje i wykorzystanie siatek kartograficznych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Rodzaje i zastosowanie map
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Kartograficzne przedstawianie cech ilościowych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Ziemia w Układzie Słonecznym
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Fazy Księżyca, zaćmienia Księżyca i Słońca
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Poglądy na budowę Układu Słonecznego i wszechświata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Wpływ promieniowania kosmicznego, promieniowania słonecznego oraz grawitacyjnego oddziaływania ciał niebieskich na funkcjonowanie systemu przyrodniczego ziemi
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Kształt i wymiary ziemi
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Ruch obrotowy Ziemi - dowody i następstwa
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Ruch obiegowy Ziemi - dowody i następstwa
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Strefy oświetlenia Ziemi
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Zmiany oświetlenia Ziemi w ciągu doby
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Zmiany oświetlenia Ziemi w ciągu roku
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Szerokość i długość geograficzna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Zasady określania współrzędnych geograficznych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Obliczanie słonecznego czasu miejscowego
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna
Zasady obliczania czasu strefowego i urzędowego
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia fizyczna