Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Fiszek (211)

Państwa wysoko rozwinięte gospodarczo
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Państwa średnio rozwinięte gospodarczo
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Państwa słabo rozwinięte gospodarczo
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Współczesne przemiany polityczne i gospodarcze na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Globalizacja
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Powstanie i cele Unii Europejskiej oraz NATO
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Euroregiony
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Gospodarcze i polityczne organizacje na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Struktura i rola ONZ
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Konflikty na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Terroryzm na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Międzynarodowe działania na rzecz ochrony środowiska
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Stan zdrowotny ludności świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Epidemia AIDS na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Malaria na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Położenie Polski w Europie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Obszar, granice i podział administracyjny
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Zmiany podziału administracyjnego polski po ii wojnie światowej
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Budowa geologiczna Europy
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Geologiczne jednostki strukturalne Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski