Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Fiszek (212)

Geologiczne jednostki strukturalne Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Przeszłość geologiczna obszaru Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Zlodowacenia w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Plejstoceńskie przekształcenia krajobrazu
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Ukształtowanie powierzchni Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Czynniki niemeteorologiczne wpływające na klimat Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Czynniki meteorologiczne wpływające na klimat Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Cechy klimatu Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Regiony klimatyczne Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Sieć rzeczna Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Jeziora w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Gospodarka wodna Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Występowanie wód mineralnych w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Morze Bałtyckie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Gleby w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Wartość użytkowa gleb w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Typy zbiorowisk roślinnych występujących w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Rozmieszczenie kompleksów leśnych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne na przykładzie Polski
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski
Obszary klęski ekologicznej w Polsce
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia Polski