Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tematy Fiszek (212)

Główne miejsca wydobycia węgla na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Występowanie ropy naftowej na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Zagrożenia ekologiczne związane z eksploatacją i transportem surowców
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Alternatywne źródła energii
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Struktura produkcji energii elektrycznej na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Wielkie regiony przemysłowe świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Usługi na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Rodzaje transportu
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Transport powietrzny i wodny
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Główne szlaki komunikacyjne świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Łączność na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Usługi oświatowe
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Usługi kulturalne
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Usługi socjalne
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Turystyka na świecie
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Walory turystyczne
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Główne regiony turystyczne świata
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Struktura towarowa i geograficzna handlu zagranicznego
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Rodzaje ustrojów politycznych i gospodarczych
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata
Geografia elektoralna
 • Liceum
 • Geografia
 • Geografia świata