Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - liceum (stara podstawa) - kl. 3 - styczen

Zapoznajcie się z przygotowanymi przez nas tematami na dziś. W tym artykule znajdziecie opracowania, zestawy fiszek i testy dopasowane do Zdalnych lekcji MEN. Powodzenia!

Zdalne lekcje - liceum (stara podstawa) - kl. 3 - styczen
fot.123 RF

Liceum

Klasa 3 - stara podstawa - Język polski

Temat: Gustaw Herling-Grudziński i „Inny świat” – wstęp

Poznam postać i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz zapoznam się z treścią powieści „Inny świat”.

Temat: Gustaw Herling-Grudziński i „Inny świat” cz. 2 – człowiek w świecie przemocy

Dowiem się, jakie były metody działania stalinowskiego aparatu przemocy oraz sposoby ratowania ludzkiej godności na podstawie powieści „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test 

Temat: „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall

Poznam życie i twórczość Hanny Krall oraz uzyskam informacje na temat jej wywiadu z Markiem Edelmanem „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Uzyskam także ogólną wiedzę na temat Powstania w Getcie Warszawskim.

Temat: „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall – bohaterowie getta

Zapoznam się z materiałami dotyczącymi Marka Edelmana i jego roli w Powstaniu w Getcie Warszawskim. Zastanowię się także nad emocjami i wartościami kierującymi bohaterami tego wydarzenia.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Historia i społeczeństwo

Temat: Wojsko Rzeczypospolitej. Wojna o Inflanty

Zapoznam się z przebiegiem wojny o Inflanty, a zwłaszcza z przebiegiem bitwy pod Kircholmem. Dowiem się, jaki był przebieg zmagań z Imperium Osmańskim za panowania Zygmunta III. Poznam sylwetki wybitnych hetmanów – Jana Karola Chodkiewicza i Stanisława Żółkiewskiego. Dowiem się, jakie było uzbrojenie i sposób walki husarii.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Wojny Rzeczypospolitej Srebrnego Wieku. Moskwa i Imperium Osmańskie

Poznam przebieg Dymitriad – wypraw Rzeczypospolitej przeciwko Moskwie. Dowiem się jak doszło do konfliktu z Imperium Osmańskim, jaki był jego przebieg i konsekwencje. Poznam najważniejszych dowódców tamtych czasów.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Temat: Ogniem i mieczem – powstanie kozackie

Dowiem się, dlaczego doszło do powstania kozackiego, poznam jego przebieg i konsekwencje.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Potop

Poznam relację Rzeczypospolitej ze Szwecją przed początkiem wojny 1655-1660. Dowiem się, jaki był przebieg i konsekwencje potopu szwedzkiego.

Przeczytaj opracowanie

Matematyka

Temat: Ostrosłupy

Na tej lekcji nauczę się o ostrosłupie i jego własnościach.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Bryły obrotowe – walec

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać walec wśród innych brył obrotowych. Dowiem się, jakie własności posiada walec.

Przeczytaj opracowanie

Temat: Bryły obrotowe – stożek

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać stożek wśród innych brył obrotowych oraz poznam jego własności.

Przeczytaj opracowanie

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test)

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

1592993687-1589801202-1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły