Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa - 7.05.2020

Biologia i matematyka sprawiają Ci problem? Skorzystaj z naszej powtórki! Znajdziesz tu opracowania, testy i fiszki dopasowane do Zdalnych Lekcji proponowanych na dziś przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa - 7.05.2020
fot. 123 RF

Zdalne lekcje - szkoła podstawowa - 7.05.2020 – czwartek

Klasa 4 – Matematyka

Temat: Prostopadłościany. Powtórzenie wiedzy. Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu prostopadłościanów.

Przeczytaj opracowanie: Prostopadłościan i sześcian

Przeczytaj opracowanie: Objętość sześcianu i prostopadłościanu

Przeczytaj opracowanie: Pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu

Klasa 5 – Biologia

Temat: Nasiona i owoce okrytonasiennych. Nauczę się: rozpoznawać elementy budowy owocu i opisywać pełnione przez nie funkcje; identyfikować różne typy owoców; opisywać budowę nasiona, zwracając uwagę na rolę jego elementów; określać warunki niezbędne do procesu kiełkowania nasion; opisywać przebieg kiełkowania nasiona; rozróżniać sposoby rozsiewania się nasion i owoców.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 6 – Historia

Temat: Polska pod zaborami – lekcja powtórzeniowa. Poznam pieśni, które podtrzymywały tożsamość narodową pod zaborami.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Życie Polaków pod zaborami

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Pod zaborami

Klasa 6 – Biologia

Temat: Ogólna charakterystyka i rozmnażanie się ssaków. Nauczę się: uzasadniać, że ssaki są kręgowcami; wskazywać i opisywać przystosowania ssaka do życia na lądzie, w wodzie lub w powietrzu (na podstawie obserwacji jego budowy zewnętrznej); wyjaśniać znaczenie stałocieplności u ssaków. 

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 7 – Biologia

Temat: Działanie hormonów. Nauczę się: podawać przykłady procesów życiowych regulowanych przez hormony; wyjaśniać, na czym polega antagonizm działania insuliny i glukagonu; opisywać skutki nadmiaru i niedoboru hormonów wzrostu, tyroksyny, insuliny; opisywać wpływ leków i środków hormonalnych na organizm człowieka.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test

Klasa 7 – Matematyka

Temat: Objętość graniastosłupa. Jednostki objętości. Utrwalenie i powtórzenie. Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu obliczania objętości graniastosłupa oraz jednostek objętości.

Przeczytaj opracowanie

Klasa 8 – Język polski

Temat: Mitologia grecka – powtórzenie wiadomości. Przypomnę sobie, czym jest mit oraz skąd się wzięły i czego dotyczyły mity greckie.

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: Narodziny świata – J. Parandowski

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: O mitach greckich – J. Parandowski

Klasa 8 – Historia

Temat: Początek III Rzeczypospolitej. Będę potrafił wyjaśnić pojęcie transformacji ustrojowej oraz zrozumiem, dlaczego rok 1989 był dla Polski przełomowy.

Przeczytaj opracowanie: Przemiany społeczno-polityczne w latach 1980-1990

Przeczytaj opracowanie, poucz się fiszek i rozwiąż test: W III Rzeczypospolitej

Klasa 8 – Matematyka 

Temat: Pole koła. Wprowadzenie. Na tej lekcji nauczę się obliczać pole koła.

Przeczytaj opracowanie

Ucz się w domu z darmową aplikacją edukacyjną Omnibus

Materiały do powtórki znajdziesz w naszej darmowej aplikacji Omnibus! Naukę w aplikacji oparliśmy o trzy kroki: przyswój wiedzę (opracowanie), utrwal wiadomości (naucz się zestawu fiszek) i sprawdź się (rozwiąż test)

Nie lubisz uczyć się sam? Możesz uczyć się z rodzicem, opiekunem lub znajomym korzystając z opcji Ucz się z kimś w fiszkach. W Omnibusie mamy też dla was co tydzień nowe Olimpiady z pucharami, nie tylko z materiału, który przerabiacie w szkole. Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android w sklepie Google Play – kliknij!

1584694079-800-x-450-jest-dobre

Zobacz najnowsze artykuły