Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Naturalna klasyfikacja organizmów

Naturalna klasyfikacja organizmów

Świat organizmów żywych jest złożony z bardzo dużej ilości gatunków roślin i zwierząt. Każdy gatunek różni się od drugiego wieloma cechami. Aby dokładnie poznać wszystkie organizmy, należało je opisać i odpowiednio sklasyfikować. Problemem tym zajęła się systematyka.

Zapamiętaj!

Systematyka to dział biologii zajmujący się klasyfikowaniem gatunków roślinnych i zwierzęcych według ich pochodzenia i pokrewieństwa.

Pierwsze próby uporządkowania świata roślinnego i zwierzęcego były podejmowane już w IV w p.n.e. przez Arystotelesa. Dokonał on podziału:

a) roślin - na trzy grupy: drzew, krzewów i ziół;

b) zwierząt - na: kręgowce o krwi czerwonej (krwiste) i bezkręgowce nie mające czerwonej krwi (bezkrwiste).

W XVIII wieku Karol Linneusz, szwedzki przyrodnik, stworzył swój własny system klasyfikacji organizmów, oparty głównie na ich budowie zewnętrznej. Na przykład rośliny kwiatowe zostały usystematyzowane według ilości pręcików i słupków. System ten był sztuczny, gdyż w obrębie jednej grupy znajdowały się organizmy niespokrewnione ze sobą.

Opisując różne gatunki Linneusz nadawał im nazwy w języku łacińskim złożone z dwóch członów. Pierwszy człon nazwy, pisany dużą literą, oznaczał rodzaj, drugi natomiast, pisany małą literą, gatunek. To nazewnictwo przyjęło się w biologii i obowiązuje do dziś, np.:

Homo Sapiens
nazwa rodzajowa nazwa gatunkowa

Podstawową jednostką systematyczną jest gatunek. Gatunki wykazujące szereg cech wspólnych łączy się w rodzaje, te zaś w rodziny i rzędy.

w botanice w zoologii
królestwo królestwo
typ podkrólestwo
podtyp typ
gromada podtyp
klasa gromada
rząd rząd
rodzina rodzina
rodzaj rodzaj
gatunek gatunek

Przykład przynależności systematycznej gatunku człowiek rozumny - Homo sapiens:

Typ: Strunowce
Podtyp: Kręgowce
Gromada: Ssaki
Podgromada: Łożyskowce
Rząd: Naczelne
Podrząd: Małpy wąskonose
Nadrodzina Człekokształtne
Rodzina Człowiekowate
Rodzaj: Człowiek - Homo
Gatunek: Człowiek rozumny - Homo sapiens

We współczesnej systematyce obowiązuje system naturalny który grupuje organizmy według stopnia podobieństwa w budowie i czynnościach życiowych świadczących o ich pokrewieństwie. Pokrewieństwo między organizmami ustala się na podstawie:

a) badań porównawczych związanych z budową organizmów współczesnych i wymarłych;

b) rozwoju rodowego organizmów;

c) cech budowy wewnętrznej;

d) sposobu rozmnażania i rozwoju;

e) liczby i kształtu chromosomów.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.