Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Różnorodność form zwierzęcych - strunowce

Różnorodność form zwierzęcych - strunowce

Typ Strunowce dzieli się na trzy podtypy:

- Osłonice - posiadają strunę grzbietową tylko w okresie larwalnym;

- Bezczaszkowce - posiadają chrzęstną strunę grzbietową pełniącą funkcję szkieletu osiowego;

- Kręgowce - struna grzbietowa pojawia się w rozwoju zarodkowym, a u osobników dorosłych pojawia się kręgosłup zbudowany z tkanki kostnej. Stanowi on oś ciała i ochronę dla centralnego układu nerwowego.

Kręgowce dzielą się na gromady:

Ryby

Żyją w wodzie, posiadają w większości opływowy kształt ciała. Narządem ruchu są płetwy. Są to fałdy skórne rozpięte na chrzęstnych lub kostnych promieniach. Wyróżniamy płetwy:

- nieparzyste - grzbietowa, ogonowa, odbytowa,

- parzyste - piersiowe i brzuszne.

Ciało pokryte jest dwuwarstwową skórą wytwarzającą łuski i śluz. Śluz pomaga w pokonywaniu oporu wody. Łuski pełnią funkcję ochronną. Oczy ryb nie są osłonięte powiekami. Narządem wymiany gazowej są skrzela umieszczone po obu bokach głowy, osłonięte pokrywami skrzelowymi. Pęcherz pławny umożliwia rybom zmianę głębokości zanurzenia, a u niektórych może spełniać rolę dodatkowego narządu oddechowego.

Linia naboczna ciągnąca się po obu stronach ciała, odbiera drgania o niskiej częstotliwości i informuje o prądach wodnych, przeszkodach lub poruszających się obiektach.

Układ krwionośny ryb jest zamknięty. Serce zlokalizowane jest po stronie brzusznej i składa się z jednego przedsionka i jednej komory. W krążeniu występuje jeden obieg krwi.

Ryby są zwierzętami jajorodnymi, w większości występuje zapłodnienie zewnętrzne.

Ze względu na budowę szkieletu wyróżniamy:

Płazy

Przedstawicielami płazów są:

Zapamiętaj!

Płazy to zwierzęta bardzo pożyteczne i większość z nich podlega ochronie. Niektóre płazy, np.: żaba, przystosowane są do życia w dwóch środowiskach: lądowym i wodnym.

Charakterystyka płazów

Płazy mają 2 pary kończyn. Ciało pokryte jest wilgotną skórą ułatwiającą przenikanie tlenu do wnętrza. Oczy żaby umieszczone są na szczycie głowy i osłonięte powiekami. W okresie larwalnym płazy oddychają zewnętrznymi lub wewnętrznymi skrzelami. Po przeobrażeniu osobniki dorosłe oddychają workowatymi płucami i przez skórę. Serce płazów składa się z dwóch przedsionków i 1 komory. W krążeniu krwi występują 2 krwiobiegi: duży i mały, zwany płucnym.

W komorze serca zachodzi częściowe mieszanie się krwi zawierającej dwutlenek węgla z krwią zawierającą tlen. Płazy są zwierzętami jajorodnymi. Samica składa jajka w wodzie i po zapłodnieniu zewnętrznym wylęgają się larwy zwane kijankami, które po przeobrażeniu przechodzą w formy dorosłe.

Gady

Są to typowe kręgowce lądowe.

Do gadów należą:

Charakterystyka gadów

Ciało gadów pokryte jest suchą skórą, na powierzchni której występują łuski, tarczki lub rogowe płytki. Kończyny pięciopalczaste zakończone są ostrymi pazurami. Gady mogą mieć 2 pary kończyn lub nie mieć ich wcale, np.: węże. Oko osłonięte jest trzema powiekami osłaniającymi przed działaniem czynników zewnętrznych. Obecność kości kwadratowej, łączącej mózgoczaszkę z trzewioczaszką, ułatwia połykanie dużych kęsów pokarmu, np.: u węży. W szczękach np. krokodyli występują niezróżnicowane zęby. Gady mają klatkę piersiową. Oddychają za pomocą gąbczastych płuc. Serce trójdziałowe (2 przedsionki i 1 komora z niepełną przegrodą), u krokodyli występuje serce czterodziałowe złożone z 2 przedsionków i 2 komór. Wykształcenie narządów kopulacyjnych umożliwia zapłodnienie wewnętrzne. Jaja osłonięte są skórzastą osłonką lub skorupką, składane na lądzie.

Gady są owodniowcami ponieważ w rozwoju zarodkowym wykształcają się błony płodowe: owodnia, omoczniai kosmówka:

- owodnia- zapewnia środowisko wodne dla zarodka, zabezpiecza przed wyschnięciem, amortyzuje wstrząsy;

- omocznia - zbiera szkodliwe produkty przemiany materii;

- kosmówka - ochrania przed czynnikami zewnętrznymi, bierze udział w wymianie gazowej.

Rozwój gadów jest prosty. Z jaj wylęgają się młode osobniki podobne do dorosłych.

Zapamiętaj!

Ryby, płazy, gady to zwierzęta zmiennocieplne.

Ptaki

Cechy charakterystyczne

1. Ptaki są zwierzętami stałocieplnymi, żyjącymi na lądzie.

2. Ciało pokryte jest suchą skórą oraz piórami.

3. Pióra są wytworami naskórka, są lekkie i izolują termicznie. Wyróżnia się pióra:

- pokrywowe,

- puchowe,

- lotkiw skrzydłach,

- sterówki w ogonie.

4. Szczęki zakończone są ostrym dziobem i pozbawione zębów.

5. Kończyny przednie przekształcone w skrzydła.

6. Niektóre kości są puste w środku (kości pneumatyczne).

7. Klatka piersiowa jest częściowo usztywniona.

8. U ptaków latających na mostku występuje grzebień stanowiący miejsce przyczepu mięśni skrzydeł.

9. Zredukowana liczba kręgów odcinka ogonowego.

10. Zrośnięcie kręgów piersiowych.

11. Redukcja kości palców w kończynie przedniej.

12. Serce zbudowane jest z dwóch przedsionków i dwóch komór.

13. Płuca są silnie rozwinięte, mają budowę gąbczastą i połączone są z workami powietrznymi.

14. Brak pęcherza moczowego.

15. Mocz z nerek moczowodami przechodzi do steku i miesza się z kałem.

16. Silny rozwój mózgu.

17. Dobrze rozwinięty narząd wzroku.

18. Oko osłonięte jest trzema powiekami.

19. Jajorodność, zapłodnienie wewnętrzne, obecność błon płodowych.

20. Jaja otoczone są wapienną skorupką, istnieje konieczność wysiadywania jaj przez rodziców.

Przegląd ptaków:

Ssaki

Charakterystyka

1. Stałocieplność.

2. Skóra pokryta sierścią posiada liczne gruczoły potowe, łojowe.

3. Do poruszania służą ssakom 2 pary kończyn.

4. Płuca zbudowane są z licznych pęcherzyków płucnych.

5. Serce składa się z dwóch przedsionków i dwóch komór.

6. Obecność 7 kręgów szyjnych.

7. Dobrze rozwinięte półkule mózgowe.

8. Zróżnicowane zęby.

9. Młode po urodzeniu karmione są mlekiem matki.

10. Oprócz stekowców (dziobaki i kolczatki) ssakiżyworodne.

Po wewnętrznym zapłodnieniu zarodki rozwijają się w macicy. Za wyjątkiem torbaczy zarodki za pośrednictwem łożyska przez pępowinę otrzymują z organizmu matki pokarmi tlen.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.