Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Porosty

Porosty

Są to organizmy, które powstały w wyniku symbiozy glonów i grzybów. Jednokomórkowe glony dostarczają grzybom składników pokarmowych, a nitkowate grzyby zaopatrują glony w wodę, sole mineralne, dwutlenek węgla oraz ochraniają przed działaniem czynników środowiska.

Porosty mają różne kształty plechy, np.:

- skorupiaste - literak właściwy,

- krzaczkowate - chrobotek reniferowy,

- listkowate - tarczownica, złotorost.

Charakterystycznymi kolorami plechy są: szary, żółty, brązowy, zielonosza-ry. Porosty występują prawie na całej kuli ziemskiej, w różnych strefach klimatycznych. Osiedlają się na skałach i rozkruszając je, przygotowują podłoże dla innych roślin, stąd określenie porostów - „pionierzy świata roślinnego”. Na dalekiej północy stanowią pożywienie dla zwierząt. Ze względu na to, że są organizmami bardzo wrażliwymi na stężenie tlenków siarki w powietrzu, nazwane zostały „wskaźnikami czystości powietrza”. Niektóre gatunki porostów mają zastosowanie w medycynie, np.: płucnica islandzka używana jest do leczenia chorób układu oddechowego.

Zapamiętaj!

Organizmy nie mające organów, czyli korzeni, łodygi, liści, nazywamy plechowcami. Do plechowców zaliczamy: glony, grzyby i porosty.

Sposoby odżywiania się plechowców: 1) samożywne (glony - pierwotek, morszczyn); 2) cudzożywne - grzyby (a. saprobionty - pleśniak biały, pędzlak, kropidlak, pieczarka; b. pasożyty - huba, buławinka czerwona, rdza źdźbłowa); 3) oparte na symbiozie (porosty - złotorost, chrobotek).

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Porosty

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.