Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Różnorodność form zwierzęcych - pierścienice

Różnorodność form zwierzęcych - pierścienice

Zamieszkują wilgotne gleby lub wody. Oddychają całą powierzchnią ciała. Zbudowane są z podobnych do siebie pierścieni (metamerów). Pojawiający się układ krwionośny jest zamknięty, tzn. krewkrąży cały czas w naczyniach krwionośnych. Występują naczynia:

- naczynia brzuszne,

- naczynia grzbietowe,

- naczynia okrężne łączące ze sobą wyżej wymienione naczynia.

System nerwowy znajduje się po stronie brzusznej i składa się ze zwoju mózgowego, obrączki okołoprzełykowej i pnia brzusznego. W każdym segmencie występują 2 nefridia, stanowiące prymitywny układ wydalniczy.

W większości pierścienice są obojnakami choć spotyka się gatunki rozdzielnopłciowe. Znanym przedstawicielem pierścienic jest dżdżownica żyjąca w glebie. Dżdżownica spulchnia glebę, poprawia jej strukturę, zwiększa zawartość próchnicy oraz ułatwia przewietrzanie gleby.

Schemat przekroju przez ciało dżdżownicy. Nabłonek, mięśnie, naczynie krwionośne grzbietowe, przewód pokarmowy (jelito), naczynie krwionośne brzuszne, szczecinki, zwój brzuszny łańcuszka nerwowego, układ wydalniczy (nefrydium).

Porównanie budowy płazińców, obleńców i pierścienic

Cechy porównawcze Tasiemiec Glista Dżdżownica
środowisko życia Jelito cienkie jelito cienkie gleba
tryb życia pasożytniczy pasożytniczy wolny
pokrycie ciała wór skórno-mięśniowy wór skórno-mięśniowy wór skórno-mięśniowy
narządy ruchu brak brak szczecinki
oddychanie beztlenowe beztlenowe tlen pobierany jest całą powierzchnią ciała
układ pokarmowy brak występuje występuje
układ nerwowy w postaci pni i zwojów obrączka okołogardzielowa i pnie nerwowe zwoje nerwowe w części głowowej, obrączka okołoprzełykowa i łańcuszek nerwowy po stronie brzusznej ciała
układ krwionośny brak brak występuje, jest zamknięty, złożony z naczynia brzusznego, naczynia grzbietowego i naczyń okrężnych
układ wydalniczy - - orzęsione lejki z kanalikami
rozmnażanie obojnak - występuje samozapłodnienie rozdzielnopłciowe obojnak - występuje zapłodnienie krzyżowe

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Przegląd organizmów

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.