Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Skład chemiczny organizmów żywych i przyrody martwej

Skład chemiczny organizmów żywych i przyrody martwej

Organizmy, to istoty żywe. Zbudowane są z jednej lub wielu komórek, tkanek, narządów i układów. Cechuje je:

- odpowiednia budowa i skład chemiczny,

- rozmnażanie i rozwój,

- wzrost,

- pobudliwość,

- przemiana materii i energii, czyli metabolizm,

- wewnętrzna równowaga czyli homeostaza,

- przystosowanie do środowiska, w którym żyją.

Organizmy wraz ze środowiskiem tworzą układ zwany biosferą. Środowiskiem życia organizmów jest:

- hydrosfera: obejmuje wody słodkie i słone; zawiera wiele pierwiastków, np.: tlen O, wodór H, wapń Ca, sód Na, chlor Cl, magnez Mg, siarkę S;

- litosfera, czyli skorupa ziemska zbudowana głównie z tlenu O, krzemu Si, glinu Al, żelaza Fe, wapnia Ca, magnezu Mg;

- atmosfera, czyli powietrze będące mieszaniną gazów: azotu N 78%, tlenu O 21% i 1% innych gazów: argonu Ar, neonu Ne, dwutlenku węgla CO2.

Spośród około 100 pierwiastków występujących w środowisku tylko nieliczne budują ciało organizmów żywych, ponieważ pobierają one ze środowiska tylko te pierwiastki, które są im niezbędne do życia. Umiejętność tę określamy jako zdolności wybiórcze organizmów, np.: w powietrzu występuje 78% azotu N, ale człowiek i zwierzęta nie pobierają go w postaci gazowej, również glin Al nie jest pobierany z litosfery.

Zapamiętaj!

Podstawowe pierwiastki budulcowe to:

tlen - O
węgiel - C
wodór - H
azot - N
wapń - Ca
fosfor - P
siarka - S
potas - K

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.