Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Tkankowa budowa organizmów

Tkanki roślinne

Tkanki roślinne dzielimy na:

stałe twórcze
  • okrywająca: skórka, korek
  • miękiszowa: zasadnicza, asymilacyjna, spichrzowa, powietrzna
  • wzmacniająca zwarcica (kolenchyma), twardzica (sklerenchyma)
  • przewodzą łyko, drewno
  • wydzielnicza
  • kambium (miazga)
  • stożki wzrostu korzenia i łodygi

Przegląd tkanek roślinnych

Nazwa tkanki Występowanie Budowa Rola
tkanka twórcza
stożki wzrostu łodygi i korzeni na szczycie rosnącej łodygi i korzenia komórki o cienkich ścianach, mają duże jądra komórkowe i mało wodniczek wzrost łodygi i korzeni na długość
miazga między drewnem a łykiem w łodydze komórki o cechach miękiszu wzrost łodygi i korzeni na grubość
tkanka okrywająca
skórka na powierzchni organów roślinnych komórki żywe, ściśle przylegają do siebie; na powierzchni skórki może występować wosk, zabezpieczający przed parowaniem; wytworami skórki są aparaty szparkowe i włoski, a w skórce korzenia włośniki ochrona przed czynnikami środowiska; uczestniczy w wymianie gazowej i transpiracji, a skórka korzenia w pobieraniu wody i soli mineralnych
korek okrywa gałęzie, pień i korzenie u drzew i krzewów komórki zwarte, ściśle przylegają do siebie, leżą w równych szeregach; komórki są martwe i wypełnione powietrzem występuje u roślin wieloletnich, ochrania przed mrozem, uczestniczy w wymianie gazowej
tkanka miękiszowa
miękisz zasadniczy wypełnia przestrzenie między innymi tkankami komórki duże, kuliste, wnętrze wypełnia duża wodniczka; między komórkami występują przestrzenie międzykomórkowe zachodzą w nim wszystkie procesy życiowe, np.: oddychanie
miękisz asymilacyjny w liściach i w obwodowych częściach łodygi komórki o cienkich ścianach często wydłużone, duże wodniczki, liczne chloroplasty wytwarzanie składników pokarmowych - fotosynteza
miękisz spichrzowy głębsze partie łodygi i korzenia; nasiona i owoce ściany komórkowe cienkie lub grube, zbudowane z hemicelulozy, brak chloroplastów, mogą występować leukoplasty magazynowanie materiałów zapasowych np.: skrobi, białek
miękisz powietrzny u roślin wodnych, np.: moczarki kanadyjskiej między komórkami występują duże przestwory międzykomórkowe zbiornik powietrza dla części zanurzonych w wodzie
tkanka wzmacniająca
zwarcica (kolenchyma) występuje tylko w roślinach okrytonasiennych w rosnących częściach komórki żywe, niektóre mogą zawierać chloroplasty; ściany komórkowe ze zgrubieniami w kątach lub na ścianach stycznych ochrania łodygę przed rozerwaniem lub złamaniem
twardzica (sklerenchyma) występuje w wyrośniętych organach, twardych częściach nasion, owocach komórki martwe, ściany komórkowe zdrewniałe, silnie zgrubiałe daje odporność na złamanie, tworzy twarde łupiny orzechów, pestek
tkanka przewodząca
łyko wewnątrz łodygi i korzenia jako część wiązki przewodzącej rurki sitowe są wydłużonymi żywymi komórkami, w których ścianach występują sita; obok nich znajdują się komórki przyrurkowe, współdziałające w przewodzeniu transport produktów asymilacji z liści do łodygi i korzenia
drewno w wiązce przewodzącej u roślin okrytonasiennych naczynia to długie rurki powstałe z komórek martwych leżących jedna nad drugą; w komórkach stopniowo zanika protoplast i ściany poprzeczne przewodzenie wody i soli mineralnych z korzenia do łodygi i liści
tkanka miękiszowa
włoski i komórki gruczołowe, miodniki, naczynia i rurki mleczne mogą to być pojedyncze wyspecjalizowane komórki lub wielokomórkowe struktury substancje zwane wydzielinami gromadzą się w komórkach, przestworzach międzykomrkowych lub wydostają się na zewnątrz wydzieliny chronią przed zwierzętami, nadają zapach, zwabiają owady
Tkanka twórcza stożka wzrostu korzenia. Dzielące się komórki.Tkanka okrywająca w korzeniu. Włośniki, jądro komórkowe.Aparat szparkowy w skórce liścia. Komórka szparkowa z chloroplastami i jądrem komórkowym, komórka skórki.Miękisz spichrzowy w liścieniach grochu. Komórka wypełniona skrobią i białkiem zapasowym.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.