Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Gleba - skład i właściwości

Gleba - skład i właściwości

Gleba jest to cienka zewnętrzna warstwa lądów.

Gleba składa się ze stałych składników mineralnych i organicznych oraz z powietrza i wody wypełniających przestrzenie i pory w glebie. Mineralne cząstki gleby, powstałe z rozkruszenia i wietrzenia skały (którą nazywamy skałą macierzystą) są różnej wielkości i to decyduje o właściwościach fizycznych gleby, o jej urodzajności, jak również o jej walorach jako siedliska życia.

Skład chemiczny gleby jest złożony. Podstawowymi składnikami są substancje zawarte w skale macierzystej, czyli krzemionka (dwutlenek krzemu) i krzemiany (sole kwasu krzemowego) oraz sole (głównie węglany, siarczany, azotany i fosforany) żelaza, wapnia, magnezu, potasu i sodu. W śladowych ilościach gleba zawiera prawie wszystkie pierwiastki występujące na Ziemi.

Gleba wykazuje określone właściwości fizyczne:

- gruzełkowatość

- porowatość

- zdolność do nagrzewania i utraty ciepła

- zdolność do zatrzymywania i przepuszczalności powietrza i wody

- plastyczność

- lepkość

Właściwości chemiczne gleby:

- odczyn pH,

- zawartość substancji organicznych,

- zawartość fosforu, azotu, wapnia, potasu,

- zdolność sorpcyjna gleby, czyli możliwość zatrzymywania i pochłaniania różnych cząstek i jonów - mechaniczna sorpcja zawiesin czy bakterii powoduje oczyszczanie i uzdatnianie przesiąkającej wody do niższych warstw gleby. Dzięki sorpcji substancje wprowadzone do gleby między innymi w postaci nawozów nie są wymywane przez wodę opadową i są stopniowo pobierane przez rośliny.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Gleba - skład i właściwości

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Chemia
 • Surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego
 • Liceum
 • Chemia
 • Surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego
 • Liceum
 • Chemia
 • Surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego
 • Liceum
 • Chemia
 • Surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego
 • Liceum
 • Chemia
 • Surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.