Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mol i masa molowa

Mol i masa molowa

Mol jest jednostką liczności materii. Jest to ilość substancji zawierająca tyle molekuł (atomów, cząsteczek, jonów), ile atomów znajduje się w 12 g izotopu węgla 12C.

Liczba ta zwana liczbą Avogadra (NA) wynosi 6,02 · 1023 molekuł, tj. atomów, cząsteczek lub jonów.

1 mol substancji zawiera zawsze 6,02 · 1023 molekuł (tak jak 1 tuzin zawiera zawsze 12 elementów).

Zapis N - oznacza więc 1 MOL ATOMÓW azotu, tj. 6,02 · 1023 atomów N

Zapis N2 - oznacza więc 1 MOL CZĄSTECZEK azotu, tj. 6,02 · 1023 cząsteczek N2

W 1 molu cząsteczek azotu N2 znajdują się 2 mole atomów azotu N:

1 mol N2 - 1 mol cząsteczek azotu - 2 mole atomów azotu

1 mol N2 - 6,02 · 1023 cząsteczek N2 - 2 · 6,02 · 1023 atomów N

Zapis H2O oznacza: 1 mol cząsteczek H2O, tj. 6,02 · 1023 cząsteczek H2O, 2 mole atomów wodoru, tj. 2 · 6,02 · 1023 atomów H, 1 mol atomów tlenu, tj. 6,02 · 1023 atomów O. Łączna liczba: 3 mole atomów, tj. 3 · 6,02 · 1023 atomów = 18,06 · 1023 atomów.

Zadanie 1

Dane są 3 mole kwasu siarkowego (IV)

a) oblicz, ile to stanowi cząsteczek kwasu

b) oblicz, ile to stanowi atomów:

- wodoru

- siarki

- tlenu

c) oblicz łączną liczbę atomów zawartych w 3 molach kwasu

Rozwiązanie:

a) 1 mol H2SO3 - 6,02 · 1023 cząsteczek H2SO3

3 mole H2SO3 - 3 · 6,02 · 1023 cząsteczek H2SO3 = 18,06 · 1023 cząsteczek H2SO3

Odp.: W trzech molach kwasu siarkowego (IV) znajduje się 18,06 · 1023 cząsteczek H2SO3.

b) 1 mol H2SO3:

2 mole atomów wodoru, tj. 2 · 6,02 · 1023 atomów H = 12,04 · 1023 atomów H

1 mol atomów siarki, tj. 6,02 · 1023 atomów S

3 mole atomów tlenu, tj. 3 · 6,02 · 1023 atomów O = 18,06 · 1023 atomów O

3 mole H2SO3:

3 · 12,04 · 1023 atomów H = 36,12 · 1023 atomów H

3 · 6,02 · 1023 atomów S = 18,06 · 1023 atomów S

3 · 18,06 · 1023 atomów O = 54,18 · 1023 atomów O

Odp.: W trzech molach kwasu siarkowego (IV) znajduje się 36,12 · 1023 atomów wodoru, 18,06 · 1023 atomów siarki i 54,18 · 1023 atomów tlenu.

Aby obliczyć łączną liczbę atomów zawartych w 3 molach, korzystamy z podpunktu b i dodajemy do siebie obliczone ilości atomów.

II sposób:

1 mol H2SO3 zawiera:12,04 · 1023 at. H + 6,02 · 1023 at. S + 18,06 · 1023 at. O = 36,12 · 1023 at.

3 mole H2SO3 = 3 · 36,12 · 1023 = 108,36 · 1023 atomów

Odp.: Łączna liczba atomów zawartych w 3 molach H2SO3 wynosi 108,36 · 1023.

Zadanie 2

Oblicz, ile atomów znajduje się w 0,25 mola tlenu

a) atomowego

b) cząsteczkowego

Rozwiązanie:

Korzystamy z definicji 1 mola i układamy proporcję. Bardzo istotne jest odróżnienie tlenu atomowego (O) od tlenu cząsteczkowego (O2) ze względu na różną liczbę atomów zawartych w 1 molu.

Odp.: W 0,25 mola tlenu atomowego znajduje się 1,5 · 1023 atomów tlenu.

Mol i masa molowa.

Odp.: W 0,25 mola tlenu cząsteczkowego znajduje się 3,01 · 1023 atomów tlenu.

Masa molowa - masa 1 mola substancji wyrażona w gramach, liczbowo równa jest masie atomowej lub cząsteczkowej.

Masa molowa - M [g · mol-1]

Jeśli masa atomowa węgla mC = 12u, to masa molowa MC = 12 g · mol-1

Jeśli masa cząsteczkowa mCO = 28u, to masa molowa MCO = 28 g · mol-1

Zadanie 3

Oblicz, ile gramów stanowi 0,7 mola wapnia. Ile to atomów?

Przy rozwiązywaniu tego typu zadań należy powiązać ze sobą informacje wynikające z definicji mola. 1 mol, masa molowa, molekuł.

Odp.: 0,7 mola wapnia waży 28 gramów. W ilości tej znajduje się ok. 25,3 · 1023 atomów Ca.

Zadanie 4

Odważono 4 g magnezu i 4 g wapnia. Która próbka zawiera więcej atomów? Ile moli atomów zawierają te próbki?

Korzystając z definicji mola i masy molowej obliczamy ilości atomów w każdej z próbek. Ponieważ mamy porównać ilości atomów w próbkach, wystarczy porównać mianowniki w obu ułamkach (liczniki są takie same); im większy mianownik (masa molowa), tym mniejsza liczba atomów.Mol i masa molowa.

Odp.: 4 g magnezu zawierają więcej atomów niż 4 g wapnia.

Aby obliczyć ilości moli magnezu i wapnia, układamy proporcje, korzystając z mas molowych.

Odp.: 4 g magnezu stanowią ok. 0,17 mola atomów magnezu, a 4 g wapnia stanowią 0,1 mola atomów wapnia.

Zadanie 5

W ilu gramach węgla znajduje się tyle samo atomów, co w 96 g siarki?

Korzystamy z proporcji obliczając najpierw, ile atomów siarki znajduje się w 96 g. Taka sama ilość atomów, co w 96 g siarki musi się znaleźć w masie węgla, którą obliczamy korzystając z proporcji.

Odp.: W 36 g węgla znajduje się tyle samo atomów, co w 96 g siarki.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Chemia
 • Podstawy obliczeń chemicznych
 • Liceum
 • Chemia
 • Podstawy obliczeń chemicznych
 • Liceum
 • Chemia
 • Podstawy obliczeń chemicznych
 • Liceum
 • Chemia
 • Podstawy obliczeń chemicznych

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.