Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Prawo zachowania masy

Prawo zachowania masy

PRAWO ZACHOWANIA MASY - jeżeli reakcja przeprowadzana jest w układzie zamkniętym (układ nie wymienia z otoczeniem masy, a jedynie energię), to łączna masa wszystkich substratów w tej reakcji jest równa łącznej masie wszystkich produktów powstających w jej wyniku.

Na podstawie równania reakcji możemy w oparciu o poznane wcześniej pojęcia mola i masy molowej dokonać interpretacji masowej tego równania. Współczynniki stechiometryczne w równaniu podają m.in. liczbę moli poszczególnych reagentów. Obliczając ich masy molowe i mnożąc przez liczbę moli otrzymujemy masy wszystkich substancji biorących udział w tej reakcji. Np.:

Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Prawo zachowania masy. Substraty, produkty. Masa substratów, masa produktów.

Zadanie 1

Oblicz, ile gramów wody powstanie w reakcji 8 g wodoru z 64 g tlenu.

Rozwiązanie:

Układamy i uzgadniamy równanie reakcji. Zgodnie z prawem zachowania masy - masa substratów (tlenu i wodoru) musi być równa masie produktów (woda). A zatem dodając do siebie masy tlenu i wodoru otrzymujemy masę powstającej w reakcji wody.

Odp.: W reakcji 8 g wodoru z 64 g tlenu powstaną 72 g wody.

Zadanie 2

Wiedząc, że węglan wapnia ulega w czasie ogrzewania rozkładowi na tlenek wapnia i tlenek węgla (IV), oblicz, ile gramów tlenku wapnia powstanie w wyniku rozkładu 250 g węglanu wapnia, jeśli otrzymano 110 g tlenku węgla (IV).

Rozwiązanie:

Piszemy równanie reakcji, w którym substratem jest węglan wapnia, zaś produktami tlenek wapnia i tlenek węgla (IV). Korzystając z prawa zachowania masy układamy równanie z jedną niewiadomą (x - masa tlenku wapnia). Po lewej stronie piszemy podaną w treści masę substratu, po prawej sumę mas produktów (nieznaną masę tlenku wapnia - x i podaną masę tlenku węgla (IV). Obliczamy x.

Odp.: W wyniku rozkładu 250 g węglanu wapnia powstanie 140 g tlenku wapnia.

Zadanie 3

Oblicz, ile gramów tlenu przereagowało z 17 g amoniaku (NH3), jeżeli w wyniku reakcji powstało 30 g tlenku azotu (II) (NO) i 27 g wody (para wodna). Jaką objętość zajmował tlen, jeżeli jego gęstość wynosi 1,43 g/dm3?

Rozwiązanie:

Zapisujemy i uzgadniamy równanie reakcji (substraty i produkty podane są w treści zadania), wpisując pod odpowiednimi związkami ich masy; nieznaną masę tlenu oznaczamy jako x. Zgodnie z prawem zachowania masy, łączna masa substratów (amoniaku i tlenu) musi być równa łącznej masie produktów (tlenku azotu (II) i wody). Rozwiązujemy równanie z jedną niewiadomą i otrzymujemy masę tlenu.

Odp.: Z 17 g amoniaku przereagowało 40 g tlenu.

Znając gęstość i masę (40 g) tlenu możemy teraz obliczyć jego objętość. Wszystkie te wielkości występują we wzorze na gęstość (d). Chcąc zatem obliczyć objętość tlenu, musimy przekształcić wzór, podstawić dane i wykonać działanie.

Odp.: Objętość tlenu wynosiła ok. 30 dm3.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Prawo zachowania masy

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Chemia
 • Podstawy obliczeń chemicznych
 • Liceum
 • Chemia
 • Podstawy obliczeń chemicznych
 • Liceum
 • Chemia
 • Podstawy obliczeń chemicznych
 • Liceum
 • Chemia
 • Podstawy obliczeń chemicznych

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.