Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rodzaje reakcji chemicznych

Rodzaje reakcji chemicznych

Reakcją chemiczną nazywamy taka przemianę, w wyniku której powstaje nowa substancja o zupełnie innych właściwościach (nie tylko o innym stanie skupienia).

Wiele reakcji chemicznych obserwujemy na co dzień w domu, np. spalanie gazu, jełczenie masła, kwaśnienie mleka, osadzanie się kamienia w czajniku.

Podatność substancji na przemiany chemiczne nazywamy reaktywnością, np. wśród metali najmniej reaktywne są metale szlachetne, dlatego, że w normalnych warunkach nie chcą reagować z innymi substancjami.

Substancje, które bierzemy do reakcji i te, które powstają w wyniku reakcji nazywamy reagentami. Substancje, które bierzemy do reakcji nazywamy substratami, te, które powstają po reakcji nazywamy produktami. Strzałka zawsze pokazuje na produkty.

- Reakcja syntezy (inaczej łączenia):

Jeżeli co najmniej dwie substancje łączą się ze sobą i w wyniku tej reakcji powstaje nowa substancja o nowych właściwościach (czyli związek chemiczny), to taką reakcję nazywamy reakcją łączenia, inaczej syntezy.

Reakcja syntezy. Siarka + wodór = siarkowodór; azot + wodór = amoniak; azot + tlen = tlenek azotu; tlen + magnez = tlenek magnezu. Siarka łączy się z wodorem i w wyniku reakcji otrzymujemy siarkowodór.

Szczególnym przypadkiem reakcji syntezy jest reakcja utleniania.

Może polegać na łączeniu się pierwiastka z tlenem. W jej wyniku powstaje związek chemiczny, który nazywamy tlenkiem tego pierwiastka.

Reakcja utleniania. Tlen + żelazo = tlenek żelaza (rdza).

Jeżeli kawałek żelaza poddamy działaniu powietrza, to po pewnym czasie powstaje rdza, czyli tlenek żelaza.

Gdy reakcja utleniania przebiega gwałtownie i towarzyszy jej wydzielanie się ciepła i światła, to mówimy, że zachodzi spalanie substancji.

Tak jest np. gdy wprowadzimy do tlenu rozgrzany magnez - obserwujemy wówczas silny błysk.

Reakcja utleniania. Magnez + tlen = tlenek magnezu. Magnez łączy się z tlenem i w wyniku reakcji otrzymujemy tlenek magnezu.

- Reakcja analizy (rozkładu)

Jeżeli w czasie reakcji z jednej substancji powstają co najmniej dwie różne substancje, to taką reakcję nazywamy reakcją rozkładu, inaczej analizy.

Reakcja analizy. Woda = tlen + wodór. Woda rozkłada się i w wyniku reakcji powstaje tlen i wodór.

- Reakcja wymiany

Jeżeli z dwóch różnych substancji powstają dwie inne o innych właściwościach, to taką reakcję nazywamy reakcją wymiany.

Reakcja wymiany. Dwutlenek węgla + magnez = węgiel + tlenek magnezu.

Wymiana podwójna

Wymiana podwójna. Dwutlenek węgla reaguje z magnezem i w wyniku reakcji powstaje węgiel i tlenek magnezu.

- Reakcja utleniania i redukcji (jest szczególnym przypadkiem reakcji wymiany).

Reakcja utleniania i redukcji. Wodór + tlenek magnezu = tlenek wodoru + magnez.

Uwaga: szczególnym przypadkiem utlenienia jest łączenie się z tlenem.

Do reakcji utlenienia i redukcji należą również:

Reakcja utleniania i redukcji.

- Reakcja egzoenergetyczna - reakcja chemiczna, podczas której wytwarza się energia, która jest przekazywana do otoczenia.

Reakcja egzoenergetyczna. Substraty = produkty + energia.

Przykładem może być reakcja tlenku wapnia z wodą, czyli gaszenie wapna.

- Reakcja endoenergetyczna - reakcja chemiczna, do której przebiegu potrzebne jest stałe doprowadzanie energii z otoczenia.

Reakcja endoenergetyczna. Substraty + energia = produkty.

Przykładem może być rozkład tlenku rtęci, podczas którego trzeba cały czas ogrzewać substrat, czyli doprowadzać energię.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rodzaje reakcji chemicznych

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Chemia
 • Powietrze
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Powietrze
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Powietrze
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Powietrze
 • Podstawowa
 • Chemia
 • Powietrze

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.